Kết Quả Xổ Số Tây Ban Nha La Primitiva Tháng 02/2018

  • 01/02/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ năm ngày 01 tháng 02 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 1 – 4 – 38 – 42 – 46 – 49, con số bổ sung Complementario là 35 và con số Reintegro là 2.

Theo kết quả, có 1 chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số và mang về giải thưởng trị giá hơn 18 triệu EURO (hơn 481 tỷ VNĐ). Ngoài ra, có 1 chiếc vé may mắn trúng 6 con số chính và mang về giải thưởng trị giá hơn 1,7 triệu EURO.

  • 03/02/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ bảy ngày 03 tháng 02 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 1 – 9 – 11 – 26 – 33 – 40, con số bổ sung Complementario là 27 và con số Reintegro là 2.

Theo kết quả, có 1 chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số và mang về giải thưởng trị giá hơn 709.000 EURO (hơn 481 tỷ VNĐ). Ngoài ra, có 2 chiếc vé may mắn trúng 6 con số chính và mang về giải thưởng trị giá hơn 709.000 EURO mỗi giải.

  • 08/02/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ năm ngày 08 tháng 02 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 12 – 18 – 19 – 24 – 32 – 42, con số bổ sung Complementario là 30 và con số Reintegro là 7.

Theo kết quả, không có chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc khi trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số lần này. Tuy nhiên, có 1 chiếc vé may mắn trúng 6 con số chính và mang về giải thưởng trị giá hơn 1,4 triệu EURO (hơn 37 tỷ VNĐ) mỗi giải.

  • 10/02/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ bảy ngày 10 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 7 – 10 – 12 – 19 – 22 – 45, con số bổ sung Complementario là và con số Reintegro là 3.

Theo kết quả, đã không có chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc khi không có ai trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số. Cũng không có chiếc vé nào trúng 6 con số chínhTuy nhiên, có 16 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 12.000 EURO (hơn 321 triệu VNĐ).

  • 15/01/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ tư ngày 15 tháng 02 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 1 – 2 – 21 – 22 – 27 – 47, con số bổ sung Complementario là 24 và con số Reintegro là 0.

Theo kết quả, không có chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc khi trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số lần này. Tuy nhiên, có 1 chiếc vé may mắn trúng 6 con số chính và mang về giải thưởng trị giá hơn 1,4 triệu EURO (hơn 37 tỷ VNĐ) mỗi giải.

  • 17/02/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ bảy ngày 17 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 9 – 8 – 19 – 22 – 31 – 38, con số bổ sung Complementario là 17 và con số Reintegro là 8.

Theo kết quả, đã không có chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc khi không có ai trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số. Cũng không có chiếc vé nào trúng 6 con số chính

  • 24/02/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ bảy ngày 24 tháng 02 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 4 – 5 – 12 – 27 – 43  – 45, con số bổ sung Complementario là 40 và con số Reintegro là 7.

Theo kết quả, có 1 chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số và mang về giải thưởng trị giá hơn 7 triệu EURO (hơn 167 tỷ VNĐ). Ngoài ra, có 1 chiếc vé may mắn trúng 6 con số chính và mang về giải thưởng trị giá hơn 1,4 triệu EURO.

Xem Kết Quả Xổ Số Tây Ban Nha La Primitiva Tháng 01/2018

Previous articleKết Quả Xổ Số EUROMILLIONS Tháng 02/2018
Next articleKết Quả Xổ Số CANADA LOTTO 649 Tháng 02/2018