Kết Quả Xổ Số EUROMILLIONS Tháng 02/2018

  • 02/02/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ sáu ngày 02 tháng 02 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 14 – 34 – 36 – 39 – 48 và hai con số Ngôi sao may mắn là 3.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 108 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn trúng giải khi không có chiếc vé may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Tuy nhiên, có 3 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 511.000 Euro (hơn 13 tỷ VNĐ) trên mỗi giải.

  • 06/02/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ ba ngày 06 tháng 02 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 8 – 17 – 28 – 34 – 38 và hai con số Ngôi sao may mắn là 2.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 117 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn trúng giải khi không có chiếc vé may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Tuy nhiên, có 5 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 259.000 Euro (hơn 6,9 tỷ VNĐ) trên mỗi giải.

  • 09/02/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ sáu ngày 09 tháng 02 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 22 – 31 – 36 – 38 – 44 và hai con số Ngôi sao may mắn là 11.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 129 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn trúng giải khi không có chiếc vé may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Tuy nhiên, có 1 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 1,7 triệu Euro (hơn 45 tỷ VNĐ) trên mỗi giải.

  • 13/02/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ ba ngày 13 tháng 02 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 10 – 13 – 17 – 21 – 44 và hai con số Ngôi sao may mắn là 10.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 138 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn trúng giải khi không có chiếc vé may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Tuy nhiên, có 4 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 333.000 Euro (hơn 8,9 tỷ VNĐ) trên mỗi giải.

  • 16/02/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ sáu ngày 16 tháng 02 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 10 – 12 – 23 – 32 – 50 và hai con số Ngôi sao may mắn là 10.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 150 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn trúng giải khi không có chiếc vé may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Tuy nhiên, có 5 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 355.000 Euro (hơn 9,5 tỷ VNĐ) trên mỗi giải.

  • 20/02/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ ba ngày 20 tháng 02 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 6 – 14 – 19  – 25 – 29 và hai con số Ngôi sao may mắn là 1.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 161 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn trúng giải khi không có chiếc vé may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Tuy nhiên, có 6 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 257.000 Euro (hơn 6,8 tỷ VNĐ) trên mỗi giải.

  • 27/02/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ ba ngày 27 tháng 02 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 3 – 31 – 41 – 48 – 50 và hai con số Ngôi sao may mắn là 1.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 17 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn trúng giải khi không có chiếc vé may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Cũng không có người chơi may mắn nào trúng 5 con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn.

Xem Kết Quả Xổ Số EUROMILLIONS Tháng 01/2018

Previous articleKết Quả Xổ Số EURO JACKPOT Tháng 02/2018
Next articleKết Quả Xổ Số Tây Ban Nha La Primitiva Tháng 02/2018