Kết Quả Xổ Số CANADA LOTTO 649 Tháng 02/2018

  • 03/02/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ bảy ngày 03 tháng 02 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 10 – 13 – 16 – 23 – 36 – 44 và con số Cộng thêm (BONUS) là 42. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 9876986004.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 7 triệu USD đã không có người trúng khi không có ai sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Tuy nhiên, theo ghi nhận có 1 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS để giành giải thưởng trị giá hơn 241.000 USD (hơn 5 tỷ VNĐ). Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ Atlantic Provinces.

  • 07/02/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ tư ngày 07 tháng 02 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 3 – 8 – 11 – 18 – 28 – 45 và con số Cộng thêm (BONUS) là 6. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 2697249101.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 9 triệu USD (hơn 190 tỷ VNĐ) đã tìm được chủ nhân may mắn trúng giải khi sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Ngoài ra, theo ghi nhận có 6 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS và giành được giải thưởng trị giá hơn 33.000 USD. Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ The Prairies.

  • 10/02/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ bảy ngày 10 tháng 02 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 18 – 20 – 21 – 22 – 30 – 33 và con số Cộng thêm (BONUS) là 26. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 3229523801.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 5 triệu USD đã không có người trúng khi không có ai sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Tuy nhiên, theo ghi nhận có 1 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS để giành giải thưởng trị giá hơn 232.000 USD (hơn 4,9 tỷ VNĐ). Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ The Prairies.

  • 14/02/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ tư ngày 14 tháng 02 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 8 – 15 – 17 – 22 – 30 – 43 và con số Cộng thêm (BONUS) là 13. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 0283365901.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 7 triệu USD (hơn 147 tỷ VNĐ) đã tìm được chủ nhân may mắn trúng giải khi sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Ngoài ra, theo ghi nhận có 1 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS và giành được giải thưởng trị giá hơn 298.000 USD. Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ British Columbia.

  • 17/02/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ bảy ngày 17 tháng 02 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 18 – 29 – 31 – 36 – 47 – 48 và con số Cộng thêm (BONUS) là 17. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 7006529101.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 5 triệu USD đã không có người trúng khi không có ai sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Tuy nhiên, theo ghi nhận có 2 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS để giành giải thưởng trị giá hơn 121.000 USD (hơn 2,5 tỷ VNĐ). Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ Québec.

  • 21/02/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ tư ngày 21 tháng 02 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 10  – 11 – 24 – 25 – 30 – 49 và con số Cộng thêm (BONUS) là 47. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 3794281803.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 7 triệu USD đã không có người trúng khi không có ai sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Tuy nhiên, theo ghi nhận có 1 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS để giành giải thưởng trị giá hơn 206.000 USD (hơn 4,3 tỷ VNĐ). Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ The Prairies.

  • 24/02/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ bảy ngày 24 tháng 02 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 3 – 13 – 19 – 26 – 33 – 44 và con số Cộng thêm (BONUS) là 5. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 7279591401.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 9 triệu USD đã không có người trúng khi không có ai sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Tuy nhiên, theo ghi nhận có 3 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS để giành giải thưởng trị giá hơn 77.000 USD (hơn 1,6 tỷ VNĐ). Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ Québec.

  • 28/02/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ tư ngày 28 tháng 02 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 3 – 14 – 36 – 38 – 40 – 48 và con số Cộng thêm (BONUS) là 23. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 4025229801.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 12 triệu USD (hơn 253 tỷ VNĐ) đã tìm được chủ nhân may mắn trúng giải khi sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Ngoài ra, theo ghi nhận có 2 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS và giành được giải thưởng trị giá hơn 130.000 USD. Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ Ontario.

Xem Kết Quả Xổ Số CANADA LOTTO 649 Tháng 01/2018

Previous articleKết Quả Xổ Số Tây Ban Nha La Primitiva Tháng 02/2018
Next articleKết Quả Xổ Số POWERBALL Ngày 03/02/18: Giải Độc Đắc Tiếp Tục Lên Tới 165 Triệu USD