Kết Quả Xổ Số Tây Ban Nha La Primitiva Tháng 01/2018

  • 04/01/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ năm ngày 04 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 6 – 9 – 13 – 24 – 35 – 42, con số bổ sung Complementario là 16 và con số Reintegro là 3.

Theo kết quả, đã không có chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc khi không có ai trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số. Cũng không có chiếc vé nào trúng 6 con số chính. Tuy nhiên, có 4 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 52.000 EURO (hơn 1,3 tỷ VNĐ).

  • 06/01/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ bảy ngày 06 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 19 – 28 – 33 – 40 – 42 – 48, con số bổ sung Complementario là 38 và con số Reintegro là 0.

Theo kết quả, đã không có chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc khi không có ai trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số. Cũng không có chiếc vé nào trúng 6 con số chính. Tuy nhiên, có 2 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 110.000 EURO (hơn 2,9 tỷ VNĐ).

  • 11/01/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ năm ngày 11 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 15 – 24 – 29 – 32 – 36 – 46, con số bổ sung Complementario là 44 và con số Reintegro là 0.

Theo kết quả, đã không có chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc khi không có ai trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số. Cũng không có chiếc vé nào trúng 6 con số chính. Tuy nhiên, có 7 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 37.000 EURO (hơn 990 triệu VNĐ).

  • 13/01/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ bảy ngày 13 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 6 – 7 – 22 – 31 – 38 – 44, con số bổ sung Complementario là 40 và con số Reintegro là 80.

Theo kết quả, đã không có chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc khi không có ai trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số. Cũng không có chiếc vé nào trúng 6 con số chính. Tuy nhiên, có 4 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 61.000 EURO (hơn 1,6 tỷ VNĐ).

  • 18/01/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ năm ngày 18 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 11 – 12 – 22 – 28 – 37 – 49, con số bổ sung Complementario là 24 và con số Reintegro là 0.

Theo kết quả, đã không có chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc khi không có ai trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số. Cũng không có chiếc vé nào trúng 6 con số chính. Tuy nhiên, có 6 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 41.000 EURO (hơn 1 tỷ VNĐ).

  • 20/01/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ bảy ngày 20 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 15 – 23 – 28 – 36 – 39 – 47, con số bổ sung Complementario là 29 và con số Reintegro là 8.

Theo kết quả, đã không có chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc khi không có ai trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số. Có 2 chiếc vé may mắn nhất trúng 6 con số chính và mang về giải thưởng trị giá hơn 778.000 EURO (hơn 20 tỷ VNĐ).

  • 25/01/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ năm ngày 25 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 3 – 6 – 25 – 31 – 32 – 40, con số bổ sung Complementario là 20 và con số Reintegro là 6.

Theo kết quả, đã không có chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc khi không có ai trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số. Có 1 chiếc vé may mắn nhất trúng 6 con số chính và mang về giải thưởng trị giá hơn 1,6 triệu EURO (hơn 42 tỷ VNĐ).

  • 27/01/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ bảy ngày 27 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 7 – 8 – 10 – 14 – 27 – 28, con số bổ sung Complementario là 42 và con số Reintegro là 7.

Theo kết quả, đã không có chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc khi không có ai trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số. Cũng không có chiếc vé nào trúng 6 con số chính. Tuy nhiên, có 7 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 30.000 EURO (hơn 803 triệu VNĐ).

Xem Kết Quả Xổ Số Tây Ban Nha La Primitiva Tháng 02/2018

Previous articleKết Quả Xổ Số POWERBALL Ngày 03/01/18: CÓ TỚI 6 NGƯỜI TRỞ THÀNH NHÀ TRIỆU PHÚ
Next articleVẬN MAY CỦA XỔ SỐ MEGA MILLIONS TRONG NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM