Kết Quả Xổ Số EUROMILLIONS Tháng 01/2018

  • 02/01/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ ba ngày 02 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 10 – 20 – 21 – 28 – 48 và hai con số Ngôi sao may mắn là 8.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 17 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn trúng giải khi không có chiếc vé may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Tuy nhiên, có 3 người chơi may mắn khác trúng năm con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 237.000 Euro (hơn 6,3 tỷ VNĐ) trên mỗi giải.

  • 05/01/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ sáu ngày 05 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 2 – 5 – 20 – 38 – 41 và hai con số Ngôi sao may mắn là 8.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 28 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn trúng giải khi không có chiếc vé may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Tuy nhiên, có 7 người chơi may mắn khác trúng năm con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 155.000 Euro (hơn 4,1 tỷ VNĐ) trên mỗi giải.

  • 09/01/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ ba ngày 09 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 6 – 12 – 15 – 38 – 48 và hai con số Ngôi sao may mắn là 9.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 37 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn trúng giải khi không có chiếc vé may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Tuy nhiên, có 3 người chơi may mắn khác trúng năm con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 274.000 Euro (hơn 7,3 tỷ VNĐ) trên mỗi giải.

  • 12/01/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ sáu ngày 12 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 13 – 21 – 23 – 30 – 45 và hai con số Ngôi sao may mắn là 6.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 51 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn trúng giải khi không có chiếc vé may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Tuy nhiên, có 3 người chơi may mắn khác trúng năm con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 402.000 Euro (hơn 10 tỷ VNĐ) trên mỗi giải.

  • 16/01/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ ba ngày 16 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 20 – 23 – 31 – 34 – 46 và hai con số Ngôi sao may mắn là 12.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 61 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn trúng giải khi không có chiếc vé may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Tuy nhiên, có 4 người chơi may mắn trúng năm con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 228.000 Euro (hơn 6,1 tỷ VNĐ) trên mỗi giải.

  • 19/01/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ sáu ngày 19 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 3 – 8 – 17 – 44 – 50 và hai con số Ngôi sao may mắn là 7.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 75 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn trúng giải khi không có chiếc vé may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Tuy nhiên, có 4 người chơi may mắn trúng năm con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 317.000 Euro (hơn 8,4 tỷ VNĐ) trên mỗi giải.

  • 23/01/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ ba ngày 23 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 5 – 8 – 9 – 23 – 24 và hai con số Ngôi sao may mắn là 8.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 81 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn trúng giải khi không có chiếc vé may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Tuy nhiên, có 4 người chơi may mắn trúng năm con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 246.000 Euro (hơn 6,5 tỷ VNĐ) trên mỗi giải.

  • 26/01/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ sáu ngày 26 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 6 – 16 – 24 – 28 – 48 và hai con số Ngôi sao may mắn là 9.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 91 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn trúng giải khi không có chiếc vé may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Tuy nhiên, có 1 người chơi may mắn khác trúng năm con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 1,3 triệu Euro (hơn 34 tỷ VNĐ).

  • 30/01/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ ba ngày 30 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 11 – 15 – 21 – 27 – 35 và hai con số Ngôi sao may mắn là 5.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 98 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn trúng giải khi không có chiếc vé may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Tuy nhiên, có 5 người chơi may mắn trúng năm con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 211.000 Euro (hơn 5,6 tỷ VNĐ) trên mỗi giải.

Xem Kết Quả Xổ Số EUROMILLIONS Tháng 02/2018

Previous articleKết Quả Xổ Số Bonoloto Tháng 01/2018
Next articleKết Quả Xổ Số SuperEnalotto Tháng 01/2018