Kết Quả Xổ Số SuperEnalotto Tháng 01/2018

 • 02/01/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ ba ngày 02 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 1 – 19 – 26 – 44 – 61 – 89, con số Jolly là 84 và con số SuperStar là 64.

Theo kết quả giải SuperEnalotto, giải độc đắc trị giá hơn 79,6 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn nào trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly. Tuy nhiên, có 3 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 57.000 EURO (hơn 1,5 tỷ VNĐ).

 • 04/01/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ năm ngày 04 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 5 – 19 – 28 – 43 – 58 – 82, con số Jolly là và con số SuperStar là 18.

Theo kết quả giải SuperEnalotto, giải độc đắc trị giá hơn 80,7 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Có 1 chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 560.000 EURO (hơn 14 tỷ VNĐ).

 • 06/01/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ năm ngày 04 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 8 – 69 – 70 – 84 – 88 – 90, con số Jolly là 53 và con số SuperStar là 60.

Theo kết quả giải SuperEnalotto, giải độc đắc trị giá hơn 82 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly.

 • 11/01/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ năm ngày 11 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 3 – 25 – 28 – 37 – 71 – 82, con số Jolly là 75 và con số SuperStar là 36.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 83 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này.

 • 13/01/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ bảy ngày 13 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 2 – 10 – 41 – 49 – 56 – 71, con số Jolly là 36 và con số SuperStar là 33.

Theo kết quả giải SuperEnalotto, giải độc đắc trị giá hơn 84 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Tuy nhiên, có 1 chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 677.000 EURO (hơn 18 tỷ VNĐ).

 • 16/01/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ ba ngày 16 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 9 – 29 – 51 – 53 – 74 – 76, con số Jolly là 28 và con số SuperStar là 12.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 85 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này.

 • 18/01/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ năm ngày 18 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 29 – 43 – 46 – 50 – 85 – 86, con số Jolly là 39 và con số SuperStar là 68.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 86 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này.

 • 20/01/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ bảy ngày 20 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 27 – 48 – 50 – 74 – 76 – 84, con số Jolly là 19 và con số SuperStar là 61.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 86 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 6 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 36.000 EURO.

 • 23/01/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ ba ngày 23 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 2 – 5 – 24 – 32 – 47 – 62, con số Jolly là 17 và con số SuperStar là 7.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 88,7 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 4 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 44.000 EURO.

 • 25/01/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ năm ngày 25 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 15 – 38 – 48 – 52 – 66 – 71, con số Jolly là 39 và con số SuperStar là 7.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 89,7 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 1 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 175.000 EURO.

 • 27/01/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ bảy ngày 27 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 5 – 24 – 68 – 72 – 78 – 85, con số Jolly là 35 và con số SuperStar là 12.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 90,9 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 2 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 110.000 EURO.

 • 30/01/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ ba ngày 30 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 22 – 39 – 47 – 49 – 77 – 89, con số Jolly là 80 và con số SuperStar là 49.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 92 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 4 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 45.000 EURO.

Xem Kết Quả Xổ Số SuperEnalotto Tháng 02/2018

Previous articleKết Quả Xổ Số EUROMILLIONS Tháng 01/2018
Next articleKết Quả Xổ Số Mỹ MEGA MILLIONS Ngày 02/01/18: Xuất Hiện 2 Nhà Triệu Phú Đầu Tiên Năm 2018