Kết Quả Xổ Số SuperEnalotto Tháng 02/2018

  • 01/02/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ năm ngày 01 tháng 02 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 20 – 45 – 51 – 63 – 85 – 89, con số Jolly là và con số SuperStar là 48.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 93 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 4 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 45.000 EURO.

  • 03/02/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ bảy ngày 03 tháng 02 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 1 – 8 – 19 – 28 – 34 – 87, con số Jolly là 43 và con số SuperStar là 11.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 94,3 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 13 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 17.000 EURO.

  • 06/02/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ ba ngày 06 tháng 02 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 4 – 8 – 16 – 35 – 36 – 47, con số Jolly là 31 và con số SuperStar là 35.

Theo kết quả giải SuperEnalotto, giải độc đắc trị giá hơn 93 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Tuy nhiên, có 1 chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 587.000 EURO (hơn 15 tỷ VNĐ).

  • 08/02/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ năm ngày 08 tháng 02 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 24 – 25 – 30 – 43– 47 – 90, con số Jolly là 77 và con số SuperStar là 83.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 96 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 6 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 31.000 EURO.

  • 10/02/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ bảy ngày 10 tháng 02 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 7 – 31 – 35 – 57 – 88 – 89, con số Jolly là 87 và con số SuperStar là 65.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 97 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 10 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 23.000 EURO.

  • 13/02/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ ba ngày 13 tháng 02 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 3 – 11 – 38 – 53 – 70 – 71, con số Jolly là 27 và con số SuperStar là 24.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 98 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 5 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 37.000 EURO.

  • 15/02/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ năm ngày 15 tháng 02 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 5 – 17 – 34 – 40 – 78 – 82, con số Jolly là 60 và con số SuperStar là 78.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 99 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 9 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 20.000 EURO.

  • 17/02/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ bảy ngày 17 tháng 02 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 5 – 17  – 37 – 40 – 55 – 79, con số Jolly là 31 và con số SuperStar là 46.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 100 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 3 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 78.000 EURO.

  • 22/02/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ năm ngày 22 tháng 02 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 9 – 40 – 45 – 70 – 76 – 81, con số Jolly là 39 và con số SuperStar là 28.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 103 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 4 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 46.000 EURO.

  • 27/02/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ ba ngày 27 tháng 02 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 46 – 56 – 66 – 83 – 86 – 89, con số Jolly là và con số SuperStar là 67.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 105 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 2 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 93.000 EURO.

Xem Kết Quả Xổ Số SuperEnalotto Tháng 01/2018

Previous articleKết Quả Xổ Số POWERBALL Ngày 03/02/18: Giải Độc Đắc Tiếp Tục Lên Tới 165 Triệu USD
Next articleTRÚNG XỔ SỐ MEGA MILLIONS 1 TRIỆU USD – TỪ ẢO TƯỞNG ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT