Kết Quả Xổ Số Bonoloto Tháng 01/2018

 • 01/01/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ hai ngày 01 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 1 – 12 – 17 – 21  – 25 – 27, con số Complementario làvà con số Reintegro là 8.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 500.000 EURO (hơn 10 tỷ VNĐ) đã không có ai may mắn trúng giải, khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 1 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 54.000 Euro (hơn 1,4 tỷ VNĐ).

 • 02/01/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ ba ngày 02 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 2 – 16 – 17 – 31 – 35 – 48 , con số Complementario là 46 và con số Reintegro là 9.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 800.000 EURO (hơn 10 tỷ VNĐ) đã không có ai may mắn trúng giải, khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 3 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 55.000 Euro (hơn 1,4 tỷ VNĐ) mỗi giải.

 • 03/01/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ tư ngày 03 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 7 – 10 – 13 – 25 – 30 – 31, con số Complementario làvà con số Reintegro là 8.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 1 triệu EURO (hơn 26 tỷ VNĐ) đã có một người chơi may mắn trúng giải, khi trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Ngoài ra, đã có 4 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 40.000 Euro (hơn 1 tỷ VNĐ) mỗi giải.

 • 04/01/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ năm ngày 04 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 9 – 23 – 26 – 32 – 35 – 40, con số Complementario là 39 và con số Reintegro là 9.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 400.000 EURO (hơn 10 tỷ VNĐ) đã không có ai may mắn trúng giải, khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 4 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 36.000 Euro (gần 1 tỷ VNĐ) mỗi giải.

 • 05/01/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ sáu ngày 05 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 9 – 17 – 19 – 25 – 38 – 42, con số Complementario là 48 và con số Reintegro là 7.

Theo kết quả, đã không có ai may mắn trúng giải độc đắc trị giá 500.000 USD khi không có chiếc vé nào trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Cũng không có chiếc vé nào trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario để mang về giải nhì.

 • 06/01/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ bảy ngày 06 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 1 – 5 – 11 – 16 – 27 – 31, con số Complementario là 24 và con số Reintegro là 2.

Theo kết quả, đã không có ai may mắn trúng giải độc đắc khi không có chiếc vé nào trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số.Có 2 chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario để mang về giải nhì trị giá hơn 52.000 Euro.

 • 08/01/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ hai ngày 08 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 2 – 14 – 16 – 25 – 46 – 49, con số Complementario là 39 và con số Reintegro là 0.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 1 triệu EURO (hơn 26 tỷ VNĐ) đã có một người chơi may mắn trúng giải, khi trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Ngoài ra, đã có 4 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và mang về giải thưởng trị giá hơn 2.900 Euro mỗi giải.

 • 09/01/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ ba ngày 09 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 7 – 23 – 24 – 29 – 34 – 47, con số Complementario làvà con số Reintegro là 6.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 4 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 152.000 Euro (hơn 4 tỷ VNĐ) mỗi giải.

 • 10/01/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ tư ngày 10 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 1 – 12 – 15 – 21 – 31 – 45, con số Complementario là 14 và con số Reintegro là 7.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 600.000 EURO (hơn 16 tỷ VNĐ) đã có một người chơi may mắn trúng giải, khi trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Ngoài ra, đã có 4 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 172.000 Euro (hơn 4,6 tỷ VNĐ) mỗi giải.

 • 11/01/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ năm ngày 11 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 8 – 10 – 13 – 16 – 24 – 38, con số Complementario là 19 và con số Reintegro là 7.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 263.000 EURO (hơn 7 tỷ VNĐ) đã có một người chơi may mắn trúng giải, khi trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, không có người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số Complementario trong phiên quay số lần này.

 • 12/01/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ sáu ngày 12 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 12 – 19 – 21 – 24 – 35 – 21, con số Complementario là 29 và con số Reintegro là 0.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 291.000 EURO (hơn 7,7 tỷ VNĐ) đã có một người chơi may mắn trúng giải, khi trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Ngoài ra, đã có 4 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 38.000 Euro (hơn 1 tỷ VNĐ) mỗi giải.

 • 13/01/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ bảy ngày 13 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 20 – 21 – 22 – 24 – 34 – 44, con số Complementario là 4 và con số Reintegro là 5.

Theo kết quả, đã có 2 người chơi may mắn trúng giải độc đắc, khi trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số với giá trị giải độc đắc là 138.000 EURO (hơn 3,6 tỷ VNĐ) mỗi giải. Ngoài ra, đã có 3 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 49.000 Euro (hơn 1,3 tỷ VNĐ) mỗi giải.

 • 15/01/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ hai ngày 15 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 9 – 18 – 24 – 28 – 35 – 41, con số Complementario là 49 và con số Reintegro là 0.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 1 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 160.000 Euro (hơn 4,2 tỷ VNĐ).

 • 16/01/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ ba ngày 16 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 2 – 10 – 19 – 30 – 32 – 34, con số Complementario là 3 và con số Reintegro là 8.

Theo kết quả, đã có 3 người chơi may mắn trúng giải độc đắc, khi trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số với giá trị giải độc đắc là 201.000 EURO (hơn 5,3 tỷ VNĐ) mỗi giải. Ngoài ra, đã có 1 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 162.000 Euro.

 • 17/01/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ tư ngày 17 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 11 – 15 – 18 – 34 – 39 – 41, con số Complementario là 21 và con số Reintegro là 0.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 1 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 164.000 Euro (hơn 4,3 tỷ VNĐ).

 • 18/01/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ năm ngày 18 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 10 – 15 – 20 – 25 – 39 – 41, con số Complementario là 11 và con số Reintegro là 1.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 1 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 153.000 Euro (hơn 4 tỷ VNĐ).

 • 19/01/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ sáu ngày 19 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 13 – 18 – 30 – 31 – 37 – 40, con số Complementario là 36 và con số Reintegro là 8.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 1 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 181.000 Euro (hơn 4,8 tỷ VNĐ).

 • 20/01/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ bảy ngày 20 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 2 – 19 – 28 – 35 – 37 – 43, con số Complementario là 25 và con số Reintegro là 8.

Theo kết quả, đã có 1 người chơi may mắn trúng giải độc đắc, khi trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số với giá trị giải độc đắc là 1,2 triệu EURO (hơn 32 tỷ VNĐ) mỗi giải. Ngoài ra, đã có 1 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 82.000 Euro.

 • 22/01/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ bảy ngày 22 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 3 – 12 – 14 – 15 – 21 – 27, con số Complementario là 17 và con số Reintegro là 7.

Theo kết quả, đã có 1 người chơi may mắn trúng giải độc đắc, khi trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số với giá trị giải độc đắc là 250.000 EURO (hơn 6,6 tỷ VNĐ) mỗi giải. Ngoài ra, đã có 1 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 113.000 Euro.

 • 25/01/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ tư ngày 25 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 1 – 3 – 10 – 23 – 46 – 47, con số Complementario là 35 và con số Reintegro là 9.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 1 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 153.000 Euro (hơn 4 tỷ VNĐ).

 • 27/01/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ bảy ngày 27 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 2 – 13 – 27 – 34 – 41 – 46, con số Complementario làvà con số Reintegro là 4.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 1 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 168.000 Euro (hơn 4,4 tỷ VNĐ).

 • 29/01/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ hai ngày 29 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 1 – 14 – 31 – 36 – 38 – 40, con số Complementario là 18 và con số Reintegro là 8.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 2 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 100.000 Euro (hơn 2,6 tỷ VNĐ) mỗi giải.

 • 30/01/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ ba ngày 30 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 4 – 11 – 13 – 28 – 45 – 47, con số Complementario là 23 và con số Reintegro là 3.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 3 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 62.000 Euro (hơn 1,6 tỷ VNĐ) mỗi giải.

 • 31/01/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ tư ngày 19 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 4 – 9 – 14 – 27 – 34 – 36, con số Complementario là 32 và con số Reintegro là 7.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 2 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 103.000 Euro (hơn 2,7 tỷ VNĐ) mỗi giải.

Xem Kết Quả Xổ Số Bonoloto Tháng 02/2018

Previous articleNgười Chơi Xổ Số Lotto 6/49 Đến Từ Montréal Trúng 1 Triệu USD
Next articleKết Quả Xổ Số EUROMILLIONS Tháng 01/2018