Kết Quả Xổ Số Bonoloto Tháng 02/2018

 • 01/02/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ năm ngày 02 tháng 02 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 10 – 15 – 16 – 22 – 27– 29, con số Complementario là 24 và con số Reintegro là 6.

Theo kết quả, đã có 1 người chơi may mắn trúng giải độc đắc, khi trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số với giá trị giải độc đắc là 3 triệu EURO (hơn 80 tỷ VNĐ). Ngoài ra, đã có 3 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 63.000 Euro mỗi giải.

 • 02/02/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ sáu ngày 02 tháng 02 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 3 – 16 – 26 – 27 – 44 – 46 , con số Complementario là 2 và con số Reintegro là 0.

Theo kết quả, đã có 1 người chơi may mắn trúng giải độc đắc, khi trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số với giá trị giải độc đắc là 303.000 EURO (hơn 8,1 tỷ VNĐ). Ngoài ra, đã không có người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số Complementario.

 • 03/02/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ bảy ngày 03 tháng 02 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 8 – 17 – 34 – 45 – 48 – 49, con số Complementario là 19 và con số Reintegro là 9.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 6 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 23.000 Euro (hơn 615 triệu VNĐ) mỗi giải.

 • 06/02/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ ba ngày 06 tháng 02 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 1 – 2 – 10 – 19 – 22 – 32, con số Complementario là 30 và con số Reintegro là 7.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 2 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 68.000 Euro (hơn 1,8 tỷ VNĐ) mỗi giải.

 • 08/02/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ tư ngày 08 tháng 02 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 12 – 27 – 35 – 38 – 47 – 48, con số Complementario là 25 và con số Reintegro là 9.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 2 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 72.000 Euro (hơn 1,9 tỷ VNĐ) mỗi giải.

 • 10/02/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ bảy ngày 10 tháng 02 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 2 – 22 – 40 – 42 – 45 – 48, con số Complementario là 34 và con số Reintegro là 3.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 1 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 139.000 Euro (hơn 3,7 tỷ VNĐ) mỗi giải.

 • 13/02/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ sáu ngày 05 tháng 01 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 9 – 18 – 23 – 34 – 39 – 49, con số Complementario là 45 và con số Reintegro là 4.

Theo kết quả, đã không có ai may mắn trúng giải độc đắc khi không có chiếc vé nào trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Cũng không có chiếc vé nào trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario để mang về giải nhì.

 • 15/02/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ tư ngày 15 tháng 02 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 3 – 12 – 18 – 26 – 28 – 37, con số Complementario là 30 và con số Reintegro là 9.

Theo kết quả, đã có 1 người chơi may mắn trúng giải độc đắc, khi trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số với giá trị giải độc đắc là 863.00 EURO (hơn 23 tỷ VNĐ). Ngoài ra, không có người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số Complementario.

 • 17/02/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ ba ngày 17 tháng 02 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 13 – 23 – 25 – 34 – 37 – 48, con số Complementario là 14 và con số Reintegro là 4.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 2 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 81.000 Euro (hơn 2,1 tỷ VNĐ) mỗi giải.

 • 22/02/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ năm ngày 22 tháng 02 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 2 – 14 – 18 – 23 – 42 – 47, con số Complementario là 24 và con số Reintegro là 7.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 1 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 136.000 Euro (hơn 3,6 tỷ VNĐ) mỗi giải.

 • 24/02/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ bảy ngày 24 tháng 02 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 1 – 18 – 33 – 38 – 48 – 49, con số Complementario là 29 và con số Reintegro là 0.

Theo kết quả, đã có 1 người chơi may mắn trúng giải độc đắc, khi trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số với giá trị giải độc đắc là 830.00 EURO (hơn 22 tỷ VNĐ). Ngoài ra, có 9 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 16.000 Euro mỗi giải.

 • 26/02/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ hai ngày 26 tháng 02 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 5 – 6 – 14 – 27 – 46 – 47, con số Complementario là 48 và con số Reintegro là 7.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 1 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 154.000 Euro (hơn 4,1 tỷ VNĐ) mỗi giải.

 • 28/02/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ tư ngày 28 tháng 02 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 3 – 4 – 30 – 39 – 45 – 47, con số Complementario là 15 và con số Reintegro là 4.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 1 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 168.000 Euro (hơn 4,4 tỷ VNĐ) mỗi giải.

Xem Kết Quả Xổ Số Bonoloto Tháng 01/2018

Previous articleKết Quả Xổ Số POWERBALL Ngày 27/01/18: XUẤT HIỆN 2 NHÀ TRIỆU PHÚ POWERBALL MỚI
Next articleKết Quả Xổ Số Mỹ MEGA MILLIONS Ngày 30/01/18: MỘT NGƯỜI CHƠI TRÚNG 1 TRIỆU USD