Kết Quả Xổ Số Tây Ban Nha El Gordo Tháng 05/2018

  • 06/05/2018

Kết quả xổ số Tây Ban Nha El Gordo được diễn ra vào Chủ nhật ngày 06 tháng 05 năm 2017 với các con số trúng thưởng trong phiên quay số lần này là 21 – 33 – 39 – 43 – 50 và con số Bổ sung là 2.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc khi không có chiếc vé nào trúng 5 con số chính và con số Bổ sung trong phiên quay số. Cũng không có người chơi may mắn trúng 5 con số trong phiên quay số lần này.

  • 13/05/2018

Kết quả xổ số Tây Ban Nha El Gordo được diễn ra vào Chủ nhật ngày 13 tháng 05 năm 2017 với các con số trúng thưởng trong phiên quay số lần này là 8 – 12 – 21 – 34 – 47 và con số Bổ sung là 0.

Theo kết quả, đã có một người chơi may mắn trúng giải độc đắc khi có duy nhất một chiếc vé trúng 5 con số chính và con số Bổ sung trong phiên quay số và mang về giải thưởng trị giá hơn 18 triệu Euro. Ngoài ra còn có 2 người chơi may mắn trúng 5 con số trong phiên quay số lần này và mang về giải thưởng hơn 85.000 Euro

  • 20/05/2018

Kết quả xổ số Tây Ban Nha El Gordo được diễn ra vào Chủ nhật ngày 20 tháng 05 năm 2017 với các con số trúng thưởng trong phiên quay số lần này là 24 – 27 – 34 – 35 – 44 và con số Bổ sung là 8.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc khi không có chiếc vé nào trúng 5 con số chính và con số Bổ sung trong phiên quay số. Cũng không có người chơi may mắn trúng 5 con số trong phiên quay số lần này.

  • 27/05/2018

Kết quả xổ số Tây Ban Nha El Gordo được diễn ra vào Chủ nhật ngày 27 tháng 05 năm 2017 với các con số trúng thưởng trong phiên quay số lần này là 3 – 19 – 20 – 28 – 30 và con số Bổ sung là 3.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc khi không có chiếc vé nào trúng 5 con số chính và con số Bổ sung trong phiên quay số. Tuy nhiên, có 1 người chơi may mắn trúng 5 con số trong phiên quay số lần này và mang về giải thưởng trị giá hơn 154.000 Euro.

Previous articleKết Quả Xổ Số EURO JACKPOT Tháng 05/2018
Next articleKết Quả Xổ Số EUROMILLIONS Tháng 05/2018