Kết Quả Xổ Số EUROMILLIONS Tháng 05/2018

  • 01/05/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ ba ngày 01 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 8 – 15 – 17 – 42 – 48 và hai con số Ngôi sao may mắn là 6.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 27 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn trúng giải khi không có chiếc vé may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Tuy nhiên, có 3 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 353.000 Euro (hơn 9,6 tỷ VNĐ) trên mỗi giải.

  • 04/05/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ sáu ngày 04 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 6 – 12 – 23 – 39 – 45 và hai con số Ngôi sao may mắn là 2.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 36 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn trúng giải khi không có chiếc vé may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Tuy nhiên, có 5 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 223.000 Euro (hơn 6 tỷ VNĐ) trên mỗi giải.

  • 08/05/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ ba ngày 08 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 17 – 25 – 35 – 49 – 44 và hai con số Ngôi sao may mắn là 5.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 45 triệu EURO đã có 1 người chơi may mắn trúng giải khi có 1 chiếc vé may mắn trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Ngoài ra, có 1 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 788.000 Euro (hơn 21 tỷ VNĐ) trên mỗi giải.

  • 11/05/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ sáu ngày 11 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 3 – 22 – 34 – 49 – 50 và hai con số Ngôi sao may mắn là 11.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 17 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn trúng giải khi không có chiếc vé may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Tuy nhiên, có 4 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 249.000 Euro (hơn 6,6 tỷ VNĐ) trên mỗi giải.

  • 18/05/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ sáu ngày 18 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 5 – 8 – 10 – 13 – 31 và hai con số Ngôi sao may mắn là 6.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 36 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn trúng giải khi không có chiếc vé may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Tuy nhiên, có 6 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 175.000 Euro (hơn 4,6 tỷ VNĐ) trên mỗi giải.

  • 22/05/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ ba ngày 22 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 1 – 11 – 37 – 41 – 48 và hai con số Ngôi sao may mắn là 2.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 44 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn trúng giải khi không có chiếc vé may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Cũng không có người chơi nào may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn.

  • 25/05/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ sáu ngày 25 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 13 – 15 – 16  – 28  – 41 và hai con số Ngôi sao may mắn là 5.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 57 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn trúng giải khi không có chiếc vé may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Tuy nhiên, có 2 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 560.000 Euro (hơn 15 tỷ VNĐ) trên mỗi giải.

  • 29/05/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ ba ngày 29 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 6 – 11 – 20 – 38 – 43 và hai con số Ngôi sao may mắn là 4.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 66 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn trúng giải khi không có chiếc vé may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Tuy nhiên, có 5 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 164.000 Euro (hơn 4,3 tỷ VNĐ) trên mỗi giải.

Previous articleKết Quả Xổ Số Tây Ban Nha El Gordo Tháng 05/2018
Next articleKết Quả Xổ Số Tây Ban Nha La Primitiva Tháng 05/2018