Kết Quả Xổ Số Tây Ban Nha La Primitiva Tháng 05/2018

  • 03/05/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ năm ngày 03 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 2 – 17 – 18 – 28 – 35 – 40, con số bổ sung Complementario là 16 và con số Reintegro là 6.

Theo kết quả, không có chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc khi trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số lần này. Tuy nhiên, có 2 chiếc vé may mắn trúng 6 con số chính và mang về giải thưởng trị giá hơn 812.000 EURO (hơn 22 tỷ VNĐ).

  • 05/05/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ bảy ngày 05 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 1 – 19 – 26 – 32 – 33 – 34, con số bổ sung Complementario là 25 và con số Reintegro là 2.

Theo kết quả, không có chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc khi trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số lần này. Cũng không có chiếc vé may mắn  nào trúng 6 con số chính trong phiên quay số.

  • 10/05/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ năm ngày 10 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 1 – 11 – 22 – 23 – 38 – 39, con số bổ sung Complementario là và con số Reintegro là 1.

Theo kết quả, không có chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc khi trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số lần này. Cũng không có chiếc vé may mắn  nào trúng 6 con số chính trong phiên quay số.

  • 12/05/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ bảy ngày 12 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 3 – 9 – 15 – 23 – 27 – 37, con số bổ sung Complementario là 11 và con số Reintegro là 2.

Theo kết quả, không có chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc khi trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số lần này. Tuy nhiên, có 4 chiếc vé may mắn trúng 6 con số chính và mang về giải thưởng trị giá hơn 335.000 EURO (hơn 8,9 tỷ VNĐ).

  • 17/05/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ năm ngày 10 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 23 – 24 – 25 – 26 – 32 – 35, con số bổ sung Complementario là 22 và con số Reintegro là 4.

Theo kết quả, không có chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc khi trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số lần này. Cũng không có chiếc vé may mắn  nào trúng 6 con số chính trong phiên quay số.

  • 19/05/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ bảy ngày 19 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 5 – 8 – 20 – 31 – 32 – 33, con số bổ sung Complementario là 38 và con số Reintegro là 6.

Theo kết quả, không có chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc khi trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số lần này. Cũng không có chiếc vé may mắn  nào trúng 6 con số chính trong phiên quay số.

  • 24/05/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ năm ngày 24 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 1 – 28 – 31 – 34 – 35 – 40, con số bổ sung Complementario là 46 và con số Reintegro là 4.

Theo kết quả, không có chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc khi trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số lần này. Cũng không có chiếc vé may mắn  nào trúng 6 con số chính trong phiên quay số.

  • 26/05/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ bảy ngày 26 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 13 – 26 – 30 – 35 – 36 – 39, con số bổ sung Complementario là 11 và con số Reintegro là 0.

Theo kết quả, không có chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc khi trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số lần này. Tuy nhiên, có 4 chiếc vé may mắn trúng 6 con số chính và mang về giải thưởng trị giá hơn 1,6 triệu EURO (hơn 42 tỷ VNĐ).

  • 31/05/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ năm ngày 31 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 2 – 7 – 11 – 16 – 17 – 44, con số bổ sung Complementario là 14 và con số Reintegro là 7.

Theo kết quả, không có chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc khi trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số lần này. Cũng không có chiếc vé may mắn  nào trúng 6 con số chính trong phiên quay số.

Previous articleKết Quả Xổ Số EUROMILLIONS Tháng 05/2018
Next articleKết Quả Xổ Số CANADA LOTTO 649 Tháng 05/2018