Kết Quả Xổ Số EURO JACKPOT Tháng 05/2018

  • 04/05/18

Kết quả xổ số EURO JACKPOT được diễn ra vào Thứ sáu ngày 04 tháng 05 năm 2018. Các con số trúng thường là 24 – 26 – 29 – 36 – 49 và hai con số EuroNumber trong phiên quay số lần này là 6.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 54 triệu Euro chưa tìm được chủ nhân khi không có chiếc vé nào may mắn trúng cả 5 con số chính và 2 con số EuroNumber trong phiên quay số. Tuy nhiên, có 5 người may mắn nhất trúng cả 5 con số chính và 1 con số EuroNumber và mang về giải thưởng trị giá hơn 392.000 EURO (hơn 10 tỷ VNĐ) mỗi giải.

  • 11/05/18

Kết quả xổ số EURO JACKPOT được diễn ra vào Thứ sáu ngày 11 tháng 05 năm 2018. Các con số trúng thường là 37 – 17 – 39 – 14 – 3 và hai con số EuroNumber trong phiên quay số lần này là 10 5.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 66 triệu Euro chưa tìm được chủ nhân khi không có chiếc vé nào may mắn trúng cả 5 con số chính và 2 con số EuroNumber trong phiên quay số. Tuy nhiên, có 3 người may mắn nhất trúng cả 5 con số chính và 1 con số EuroNumber và mang về giải thưởng trị giá hơn 702.000 EURO (hơn 18 tỷ VNĐ) mỗi giải.

  • 18/05/18

Kết quả xổ số EURO JACKPOT được diễn ra vào Thứ sáu ngày 18 tháng 05 năm 2018. Các con số trúng thường là 1 – 11 – 23 – 41 – 44 và hai con số EuroNumber trong phiên quay số lần này là 8.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 79 triệu Euro chưa tìm được chủ nhân khi không có chiếc vé nào may mắn trúng cả 5 con số chính và 2 con số EuroNumber trong phiên quay số. Tuy nhiên, có 4 người may mắn nhất trúng cả 5 con số chính và 1 con số EuroNumber và mang về giải thưởng trị giá hơn 632.000 EURO (hơn 16 tỷ VNĐ) mỗi giải.

  • 25/05/18

Kết quả xổ số EURO JACKPOT được diễn ra vào Thứ sáu ngày 25 tháng 05 năm 2018. Các con số trúng thường là 15 – 31 – 35 – 40 – 46 và hai con số EuroNumber trong phiên quay số lần này là 8.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 90 triệu Euro chưa tìm được chủ nhân khi không có chiếc vé nào may mắn trúng cả 5 con số chính và 2 con số EuroNumber trong phiên quay số. Tuy nhiên, có 4 người may mắn nhất trúng cả 5 con số chính và 1 con số EuroNumber và mang về giải thưởng trị giá hơn 2,3 triệu EURO (hơn 61 tỷ VNĐ) mỗi giải.

Previous articleKết Quả Xổ Số Bonoloto Tháng 05/2018
Next articleKết Quả Xổ Số Tây Ban Nha El Gordo Tháng 05/2018