Kết Quả Xổ Số EUROMILLIONS Tháng 03/2018

  • 02/03/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ sáu ngày 02 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 2 – 7 – 34 – 45 – 48 và hai con số Ngôi sao may mắn là 12.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 29 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn trúng giải khi không có chiếc vé may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Tuy nhiên, có 2 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 556.000 Euro (hơn 14 tỷ VNĐ) trên mỗi giải.

  • 06/03/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ ba ngày 06 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 15  – 20 – 26 – 31 – 44 và hai con số Ngôi sao may mắn là 9.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 38 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn trúng giải khi không có chiếc vé may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Tuy nhiên, có 4 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 212.000 Euro (hơn 5,6 tỷ VNĐ) trên mỗi giải.

  • 09/03/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ sáu ngày 09 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 9 – 14 – 21 – 32 – 44 và hai con số Ngôi sao may mắn là 12.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 51 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn trúng giải khi không có chiếc vé may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Tuy nhiên, có 2 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 596.000 Euro (hơn 15 tỷ VNĐ) trên mỗi giải.

  • 13/03/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ ba ngày 13 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 9 – 11 – 13  – 33 – 49 và hai con số Ngôi sao may mắn là 12.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 61 triệu EURO (hơn 1.632 tỷ VNĐ) đã có người chơi nào may mắn trúng giải khi có 1 chiếc vé may mắn trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Ngoài ra, có 3 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 304.000 Euro (hơn 8,1 tỷ VNĐ) trên mỗi giải.

  • 16/03/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ sáu ngày 16 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 4 – 17 – 24 – 27 – 31 và hai con số Ngôi sao may mắn là 10 11.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 17 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn trúng giải khi không có chiếc vé may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Tuy nhiên, có 3  người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 357.000 Euro (hơn 9,5 tỷ VNĐ) trên mỗi giải.

  • 20/03/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ ba ngày 20 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 26 – 29 – 37 – 39 – 44 và hai con số Ngôi sao may mắn là 11.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 25 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn trúng giải khi không có chiếc vé may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Tuy nhiên, có 2 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 385.000 Euro (hơn 10,3 tỷ VNĐ) trên mỗi giải.

  • 23/03/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ sáu ngày 23 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 5 – 7 – 11 – 46 – 50 và hai con số Ngôi sao may mắn là 11.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 37 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn trúng giải khi không có chiếc vé may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Tuy nhiên, có 4 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 274.000 Euro (hơn 7,3 tỷ VNĐ) trên mỗi giải.

  • 30/03/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ sáu ngày 30 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 12 – 17 – 28 – 35 – 47 và hai con số Ngôi sao may mắn là 11.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 58 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn trúng giải khi không có chiếc vé may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Tuy nhiên, có 4 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 282.000 Euro (hơn 7 tỷ VNĐ) trên mỗi giải.

Previous articleKết Quả Xổ Số EURO JACKPOT Tháng 03/2018
Next articleKết Quả Xổ Số Tây Ban Nha La Primitiva Tháng 03/2018