Kết Quả Xổ Số Tây Ban Nha La Primitiva Tháng 03/2018

  • 01/03/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ năm ngày 01 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 6 – 9 – 17 – 22 – 28 – 36, con số bổ sung Complementario là và con số Reintegro là 1.

Theo kết quả, không có chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc khi trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số lần này. Tuy nhiên, có 2 chiếc vé may mắn trúng 6 con số chính và mang về giải thưởng trị giá hơn 663.000 EURO (hơn 17 tỷ VNĐ) mỗi giải.

  • 03/03/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ bảy ngày 03 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 5 – 14 – 24 – 28 – 36 – 49, con số bổ sung Complementario là 21 và con số Reintegro là 7.

Theo kết quả, có 1 chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số và mang về giải thưởng trị giá hơn 1,3 triệu EURO (hơn 34 tỷ VNĐ). Ngoài ra, có 2 chiếc vé may mắn trúng 6 con số chính và mang về giải thưởng trị giá hơn 688.000 EURO.

  • 08/03/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ năm ngày 08 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 2  – 9 – 12 – 15 – 26 – 31, con số bổ sung Complementario là 16 và con số Reintegro là 0.

Theo kết quả, không có chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc khi trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số lần này. Tuy nhiên, có 2 chiếc vé may mắn trúng 6 con số chính và mang về giải thưởng trị giá hơn 674.000 EURO (hơn 18 tỷ VNĐ) mỗi giải.

  • 10/03/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ bảy ngày 01 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 4 – 18 – 20 – 25 – 30 – 49, con số bổ sung Complementario là 16 và con số Reintegro là 0.

Theo kết quả, không có chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc khi trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số lần này. Tuy nhiên, có 1 chiếc vé may mắn trúng 6 con số chính và mang về giải thưởng trị giá hơn 1,3 triệu EURO (hơn 34 tỷ VNĐ) mỗi giải.

  • 15/03/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ năm ngày 15 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 5 – 9 – 11 – 20 – 22 – 29, con số bổ sung Complementario là 33 và con số Reintegro là 0.

Theo kết quả, không có chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc khi trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số lần này. Tuy nhiên, có 2 chiếc vé may mắn trúng 6 con số chính và mang về giải thưởng trị giá hơn 1,3 triệu EURO (hơn 34 tỷ VNĐ) mỗi giải.

  • 17/03/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ bảy ngày 17 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 9 – 8 – 19 – 22 – 31 – 38, con số bổ sung Complementario là 17 và con số Reintegro là 8.

Theo kết quả, đã không có chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc khi không có ai trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số. Cũng không có chiếc vé nào trúng 6 con số chính

  • 24/03/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ bảy ngày 24 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 17 – 18 – 21 – 23 – 27 – 48, con số bổ sung Complementario là và con số Reintegro là 2.

Theo kết quả, đã không có chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc khi không có ai trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số. Cũng không có chiếc vé nào trúng 6 con số chính

  • 31/03/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ bảy ngày 31 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 14 – 22 – 24 – 26 – 31 – 41, con số bổ sung Complementario là 39 và con số Reintegro là 6.

Theo kết quả, không có chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc khi trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số lần này. Tuy nhiên, có 1 chiếc vé may mắn trúng 6 con số chính và mang về giải thưởng trị giá hơn 1,3 triệu EURO (hơn 34 tỷ VNĐ).

Previous articleKết Quả Xổ Số EUROMILLIONS Tháng 03/2018
Next articleKết Quả Xổ Số CANADA LOTTO 649 Tháng 03/2018