Kết Quả Xổ Số EURO JACKPOT Tháng 03/2018

  • 02/03/18

Kết quả xổ số EURO JACKPOT được diễn ra vào Thứ sáu ngày 02 tháng 03 năm 2018. Các con số trúng thường là 16 – 18 – 20 – 27 – 46 và hai con số EuroNumber trong phiên quay số lần này là 5.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 32 triệu Euro chưa tìm được chủ nhân khi không có chiếc vé nào may mắn trúng cả 5 con số chính và 2 con số EuroNumber trong phiên quay số. Tuy nhiên, có 4 người may mắn nhất trúng cả 5 con số chính và 1 con số EuroNumber và mang về giải thưởng trị giá hơn 440.000 EURO (hơn 11 tỷ VNĐ).

  • 09/03/18

Kết quả xổ số EURO JACKPOT được diễn ra vào Thứ sáu ngày 09 tháng 03 năm 2018. Các con số trúng thường là 15 – 23 – 28 – 33 – 36 và hai con số EuroNumber trong phiên quay số lần này là 7

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 42 triệu Euro đã tìm được chủ nhân khi có 1 chiếc vé may mắn trúng cả 5 con số chính và 2 con số EuroNumber trong phiên quay số. Ngoài ra, có 6 người may mắn trúng cả 5 con số chính và 1 con số EuroNumber và mang về giải thưởng trị giá hơn 317.000 EURO (hơn 8,4 tỷ VNĐ) mỗi giải.

  • 16/03/18

Kết quả xổ số EURO JACKPOT được diễn ra vào Thứ sáu ngày 16 tháng 03 năm 2018. Các con số trúng thường là 4 – 27 – 37 – 48 – 49 và hai con số EuroNumber trong phiên quay số lần này là 3  4.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 10 triệu Euro đã không tìm được chủ nhân khi không có chiếc vé may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 2 con số EuroNumber trong phiên quay số. Ngoài ra, cũng không có người chơi may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 1 con số EuroNumber. Tuy nhiên, có 1 người trúng 5 con số chính và mang về giải thưởng trị giá hơn 514.000 Erro (hơn 13 tỷ VNĐ).

  • 23/03/18

Kết quả xổ số EURO JACKPOT được diễn ra vào Thứ sáu ngày 09 tháng 03 năm 2018. Các con số trúng thường là 4 – 14 – 22 – 33 – 42 và hai con số EuroNumber trong phiên quay số lần này là 10.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 17,4 triệu Euro (hơn 465 tỷ VNĐ) đã tìm được chủ nhân khi có 1 chiếc vé may mắn trúng cả 5 con số chính và 2 con số EuroNumber trong phiên quay số. Ngoài ra, có 7 người may mắn trúng cả 5 con số chính và 1 con số EuroNumber và mang về giải thưởng trị giá hơn 425.000 EURO mỗi giải.

  • 30/03/18

Kết quả xổ số EURO JACKPOT được diễn ra vào Thứ sáu ngày 30 tháng 03 năm 2018. Các con số trúng thường là 5 – 15 – 17 – 29 – 32 và hai con số EuroNumber trong phiên quay số lần này là 7.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 10 triệu Euro chưa tìm được chủ nhân khi không có chiếc vé nào may mắn trúng cả 5 con số chính và 2 con số EuroNumber trong phiên quay số. Tuy nhiên, có 4 người may mắn nhất trúng cả 5 con số chính và 1 con số EuroNumber và mang về giải thưởng trị giá hơn 343.000 EURO (hơn 9,1 tỷ VNĐ).

Previous articleKết Quả Xổ Số Tây Ban Nha El Gordo Tháng 03/2018
Next articleKết Quả Xổ Số EUROMILLIONS Tháng 03/2018