Kết Quả Xổ Số CANADA LOTTO 649 Tháng 03/2018

  • 03/03/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ bảy ngày 03 tháng 03 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 12 – 17 – 25 – 30 – 32 – 39 và con số Cộng thêm (BONUS) là 47. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 2187774901.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 5 triệu USD đã không có người trúng khi không có ai sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Tuy nhiên, theo ghi nhận có 1 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS để giành giải thưởng trị giá hơn 233.000 USD (hơn 4,9 tỷ VNĐ). Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ The Prairies.

  • 07/03/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ tư ngày 07 tháng 03 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 6 – 30 – 33 – 38 – 45 – 46 và con số Cộng thêm (BONUS) là 40. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 6682375401.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 7 triệu USD đã không có người trúng khi không có ai sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Cũng không có người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS. Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ Québec.

  • 10/03/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ bảy ngày 10 tháng 03 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 2 – 10 – 28 – 43 – 44 – 48 và con số Cộng thêm (BONUS) là 39. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 4348128201.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 9,6 triệu USD đã không có người trúng khi không có ai sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Cũng không có người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS. Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ Ontario.

  • 14/03/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ tư ngày 14 tháng 03 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 1 – 9 – 10 – 19 – 33 – 43 và con số Cộng thêm (BONUS) là 21. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 4520992001.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 13 triệu USD đã không có người trúng khi không có ai sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Tuy nhiên, theo ghi nhận có 3 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS để giành giải thưởng trị giá hơn 77.000 USD (hơn 1,6 tỷ VNĐ). Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ Ontario.

  • 17/03/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ bảy ngày 17 tháng 03 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 16 – 17 – 35 – 43 – 44 – 46 và con số Cộng thêm (BONUS) là 49. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 4663297109.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 16 triệu USD đã không có người trúng khi không có ai sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Tuy nhiên, theo ghi nhận có 2 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS để giành giải thưởng trị giá hơn 145.000 USD (hơn 3 tỷ VNĐ). Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ Ontario.

  • 21/03/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ tư ngày 21 tháng 03 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là – 5 – 9 – 12 – 39 – 41 và con số Cộng thêm (BONUS) là 28. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 4770357208.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giáhơn 20 triệu USD (hơn 535 tỷ VNĐ) đã có 1 người trúng khi sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Ngoài ra, theo ghi nhận có 1 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS để giành giải thưởng trị giá hơn 274.000 USD. Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ Ontario.

  • 24/03/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ bảy ngày 24 tháng 03 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là – 11 – 28 – 30 – 45 – 49 và con số Cộng thêm (BONUS) là 5. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 4901637301.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 5 triệu USD đã không có người trúng khi không có ai sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Tuy nhiên, theo ghi nhận có 3 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS để giành giải thưởng trị giá hơn 74.000 USD (hơn 1,9 tỷ VNĐ). Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ Ontario.

  • 31/03/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ bảy ngày 31 tháng 03 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là – 7 – 22 – 26 – 43 – 47 và con số Cộng thêm (BONUS) là 48. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 5213428439.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 5 triệu USD đã không có người trúng khi không có ai sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Tuy nhiên, theo ghi nhận có 1 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS để giành giải thưởng trị giá hơn 308.000 USD (hơn 6,5 tỷ VNĐ). Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ Ontario.

Previous articleKết Quả Xổ Số Tây Ban Nha La Primitiva Tháng 03/2018
Next articleKết Quả Xổ Số SuperEnalotto Tháng 03/2018