Kết Quả Xổ Số SuperEnalotto Tháng 03/2018

  • 01/03/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ năm ngày 01 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 9 – 23 – 57 – 72 – 77 – 82, con số Jolly là 64 và con số SuperStar là 32.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 106 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 2 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 94.000 EURO.

  • 06/03/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ ba ngày 06 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 12 – 36 – 45 – 46 – 67 – 75, con số Jolly là 86 và con số SuperStar là 46.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 109 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 4 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 48.000 EURO.

  • 08/03/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ năm ngày 08 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 22 – 50 – 52 – 65 – 66 – 89, con số Jolly là 57 và con số SuperStar là 69.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 110 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 3 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 64.000 EURO.

  • 10/03/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ bảy ngày 10 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 11 – 15 – 42 – 64 – 82 – 84, con số Jolly là và con số SuperStar là 78.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 111 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 2 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 123.000 EURO.

  • 13/03/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ ba ngày 13 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 19 – 33 – 42 – 65 – 78 – 85, con số Jolly là 74 và con số SuperStar là 51.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 112 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Tuy nhiên, có 1 chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 619.000 EURO (hơn 16 tỷ VNĐ).

  • 15/03/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ năm ngày 15 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 2 – 13 – 17 – 31 – 45 – 69, con số Jolly là 87 và con số SuperStar là 78.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 113,5 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 14 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 14.000 EURO (hơn 474 triệu VNĐ).

  • 17/03/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ bảy ngày 17 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 7 – 35 – 52 – 85 – 88 – 90, con số Jolly là 72 và con số SuperStar là 87.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 114,8 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 7 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 35.000 EURO (hơn 936 triệu VNĐ).

  • 20/03/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ ba ngày 20 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 9 – 20 – 33 – 43 – 44 – 48, con số Jolly là và con số SuperStar là 35.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 116 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 4 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 49.000 EURO (hơn 1,3 tỷ VNĐ).

  • 24/03/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ bảy ngày 24 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 2 – 24 – 42 – 62 – 66 – 81, con số Jolly là 36 và con số SuperStar là 47.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 118,5 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Tuy nhiên, có 1 chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 775.000 EURO (hơn 20 tỷ VNĐ).

  • 31/03/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ bảy ngày 31 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 1 – 6 – 7 – 9 – 45 – 79, con số Jolly là 80 và con số SuperStar là 17.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 122 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Tuy nhiên, có 1 chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 976.000 EURO (hơn 26 tỷ VNĐ).

Previous articleKết Quả Xổ Số CANADA LOTTO 649 Tháng 03/2018
Next articleKết Quả Xổ Số Mỹ MEGA MILLIONS Ngày 13/03/18: Xuất Hiện 4 Nhà Triệu Phú Mega Millions Mới