Kết Quả Xổ Số EURO JACKPOT Tháng 01/2018

  • 05/01/18

Kết quả xổ số EURO JACKPOT được diễn ra vào Thứ sáu ngày 05 tháng 01 năm 2018. Các con số trúng thường là 2 – 7 – 38 – 40 – 45 và hai con số EuroNumber trong phiên quay số lần này là 10.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 44 triệu Euro vẫn chưa tìm được chủ nhân khi không có chiếc vé nào may mắn trúng cả 5 con số chính và 2 con số EuroNumber trong phiên quay số. Tuy nhiên, Có 4 người trúng cả 5 con số chính và 1 con số EuroNumber và mang về giải thưởng trị giá hơn 452.000 EURO (hơn 12 tỷ VNĐ) mỗi giải.

  • 12/01/18

Kết quả xổ số EURO JACKPOT được diễn ra vào Thứ sáu ngày 12 tháng 01 năm 2018. Các con số trúng thường là 16 – 17 – 25 – 40 – 44 và hai con số EuroNumber trong phiên quay số lần này là 9.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 55 triệu Euro vẫn chưa tìm được chủ nhân khi không có chiếc vé nào may mắn trúng cả 5 con số chính và 2 con số EuroNumber trong phiên quay số. Tuy nhiên, có 1 người trúng cả 5 con số chính và 1 con số EuroNumber và mang về giải thưởng trị giá hơn 2 triệu EURO (hơn 53 tỷ VNĐ) mỗi giải.

  • 19/01/18

Kết quả xổ số EURO JACKPOT được diễn ra vào Thứ sáu ngày 19 tháng 01 năm 2018. Các con số trúng thường là 3 – 9 – 17 – 45 – 47 và hai con số EuroNumber trong phiên quay số lần này là 9.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 67 triệu Euro vẫn chưa tìm được chủ nhân khi không có chiếc vé nào may mắn trúng cả 5 con số chính và 2 con số EuroNumber trong phiên quay số. Tuy nhiên, có 5 người trúng cả 5 con số chính và 1 con số EuroNumber và mang về giải thưởng trị giá hơn 476.000 EURO (hơn 12 tỷ VNĐ) mỗi giải.

  • 26/01/18

Kết quả xổ số EURO JACKPOT được diễn ra vào Thứ sáu ngày 26 tháng 01 năm 2018. Các con số trúng thường là 10 – 23 – 26 – 29 – 35 và hai con số EuroNumber trong phiên quay số lần này là 5.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 85 triệu Euro vẫn chưa tìm được chủ nhân khi không có chiếc vé nào may mắn trúng cả 5 con số chính và 2 con số EuroNumber trong phiên quay số. Tuy nhiên, có 5 người may mắn nhất trúng cả 5 con số chính và 1 con số EuroNumber và mang về giải thưởng trị giá hơn 1,5 triệu EURO (hơn 40 tỷ VNĐ) mỗi giải.

Xem Kết Quả Xổ Số EURO JACKPOT Tháng 02/2018

Previous articleVẬN MAY CỦA XỔ SỐ MEGA MILLIONS TRONG NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM
Next articleKết Quả Xổ Số Mỹ MEGA MILLIONS Ngày 05/01/18: ĐÃ CÓ NGƯỜI TRÚNG 9.500 TỶ VNĐ