Kết Quả Xổ Số EURO JACKPOT Tháng 02/2018

  • 02/02/18

Kết quả xổ số EURO JACKPOT được diễn ra vào Thứ sáu ngày 02 tháng 02 năm 2018. Các con số trúng thường là 15 – 24 – 29– 33 – 41 và hai con số EuroNumber trong phiên quay số lần này là 8.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 90 triệu Euro vẫn chưa tìm được chủ nhân khi không có chiếc vé nào may mắn trúng cả 5 con số chính và 2 con số EuroNumber trong phiên quay số. Tuy nhiên, có 7 người may mắn nhất trúng cả 5 con số chính và 1 con số EuroNumber và mang về giải thưởng trị giá hơn 2,9 triệu EURO (hơn 77 tỷ VNĐ) mỗi giải.

  • 09/02/18

Kết quả xổ số EURO JACKPOT được diễn ra vào Thứ sáu ngày 09 tháng 02 năm 2018. Các con số trúng thường là 7 – 8 – 24– 34 – 46 và hai con số EuroNumber trong phiên quay số lần này là 8.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 90 triệu Euro đã tìm được chủ nhân khi có 1 chiếc vé may mắn trúng cả 5 con số chính và 2 con số EuroNumber trong phiên quay số. Ngoài ra, có 8 người may mắn trúng cả 5 con số chính và 1 con số EuroNumber và mang về giải thưởng trị giá hơn 3,5 triệu EURO (hơn 93 tỷ VNĐ) mỗi giải.

  • 16/02/18

Kết quả xổ số EURO JACKPOT được diễn ra vào Thứ sáu ngày 16 tháng 02 năm 2018. Các con số trúng thường là 4 – 8 – 19 – 25 – 44 và hai con số EuroNumber trong phiên quay số lần này là 10.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 10 triệu Euro chưa tìm được chủ nhân khi không có chiếc vé nào may mắn trúng cả 5 con số chính và 2 con số EuroNumber trong phiên quay số. Tuy nhiên, có 1 người may mắn nhất trúng cả 5 con số chính và 1 con số EuroNumber và mang về giải thưởng trị giá hơn 1,6 triệu EURO (hơn 42 tỷ VNĐ).

  • 23/02/18

Kết quả xổ số EURO JACKPOT được diễn ra vào Thứ sáu ngày 23 tháng 02 năm 2018. Các con số trúng thường là 18 – 26 – 33– 42 – 46 và hai con số EuroNumber trong phiên quay số lần này là 10.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 22 triệu Euro chưa tìm được chủ nhân khi không có chiếc vé nào may mắn trúng cả 5 con số chính và 2 con số EuroNumber trong phiên quay số. Tuy nhiên, có 3 người may mắn nhất trúng cả 5 con số chính và 1 con số EuroNumber và mang về giải thưởng trị giá hơn 546.000 EURO (hơn 14 tỷ VNĐ) mỗi giải.

Previous articleKết Quả Xổ Số Mỹ MEGA MILLIONS Ngày 02/02/18: Một Người Chơi Trở Thành Nhà Triệu Phú
Next articleKết Quả Xổ Số EUROMILLIONS Tháng 02/2018