theLotter – Thông Tin Cá Nhân Và Cách Thu Thập

Chúng Tôi Thu Thập Thông Tin Cá Nhân Gì Và Thu Thập Nó Như Thế Nào?

Hiện nay chúng tôi không yêu cầu bạn cung cấp Thông tin cá nhân để truy cập vào các thông tin chung có sẵn trên trang web. Tuy nhiên, chúng tôi nhận và/hoặc thu thập thông tin từ bạn theo những cách sau đây:

2.1.

Tài khoản. Để cung cấp cho bạn các dịch vụ hiện có thông qua trang Web, bạn có thể được yêu cầu tạo một tài khoản. Khi bạn tạo một Tài khoản bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi các thông tin bắt buộc xác nhất định như là tên riêng, tên người dùng, địa chỉ email ngoài (như là tài khoản Hotmail hoặc Gmail), và một mật khẩu để bạn sẽ sử dụng cho Tài khoản của mình.

2.2.

Các dịch vụ. Chúng tôi có thể thu thập, nhận và lưu giữ các Thông tin cá nhân trong việc liên kết với các dịch vụ nhất định mà chúng tôi cung cấp và thông qua trang Web. Thông tin có thể bao gồm tên của bạn, địa chỉ email ngoài và số điện thoại. Nếu bạn tham gia Dịch vụ Tell-A-Friend của chúng tôi trong trường hợp này bạn sẽ cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ nhận được các địa chỉ email của bạn bè bạn – những người mà bạn muốn họ tham khảo trang Web. Bạn được tùy ý tham gia bất kỳ dịch vụ nào và bạn luôn có lựa chọn để có thể cung cấp bất kỳ Thông tin cá nhân liên quan nào.

2.3.

Chuyển khoản thanh toán cho bạn. Bạn có thể được cho phép chúng tôi chuyển một số tiền nhất định đến cho bạn (chẳng hạn, trong kết nối để nhận tiền thưởng xổ số). Trong phạm vi mà chúng tôi có thể làm, đầu tiên bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân nhất định liên quan tới phương thức thanh toán mà bạn yêu cầu. Các thông tin như vậy có thể bao gồm tài khoản ngân hàng hoặc tên và số thẻ tín dụng.

2.4.

Mua bán. Trang Web có thể bao gồm tùy chọn để mua các sản phẩm và dịch vụ nhất định từ chúng tôi. Nếu bạn chọn mua một sản phẩm hoặc một dịch vụ từ chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin đầy đủ để hoàn thành phần giao dịch. Thông tin như vậy có thể bao gồm số thẻ tín dụng hoặc tài khoản có liên quan và thông tin thanh toán, thông tin liên quan đến hóa đơn và dữ liệu khác để xử lý đơn đặt hàng. Chúng tôi cũng có thể cập nhật dữ liệu đó nếu bạn cho phép chúng tôi lập hóa đơn hoặc thẻ tín dụng của bạn cho các khoản phí định kỳ, như các khoản thanh toán định kỳ hàng tháng hoặc các loại khác. Chúng tôi có thể sử dụng các công cụ, phần mềm hoặc các dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thay mặc cho chúng tôi để xử lý các đơn hàng, trong trường hợp bạn thừa nhận và đồng ý để xem lại và bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nói trên. Ngoại trừ nêu ra ở đây, chúng tôi sẽ không chia sẻ Thông tin cá nhân tài chính của bạn với bất kì tổ chức hay người thứ ba nào cả.
2.5

Nhận dạng và Xác minh thông tin. Để thực hiện một số dịch vụ (như rút tiền từ tài khoản hoặc nạp tiền vào tài khoản của bạn), có thể điều cần thiết đầu tiên là phải cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng và xác minh nhất định mà chúng tôi yêu cầu để xử lý đề nghị của bạn. Các thông thông tin như vậy có thể bao gồm bản sao hộ chiếu của bạn, giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân, hóa đơn điện nước (để chứng minh địa chỉ), và/hoặc một bản copy mặt trước và mặt sau của thẻ tín dụng mà bạn đang sử dụng trong việc liên kết với Tài khoản của bạn (chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp và không gửi cho chúng tôi số xác minh mã thẻ tín dụng (CVV); nếu chúng tôi nhận được số CVV của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để xóa và không lưu trữ nó và có thể yêu cầu bạn gửi lại bản sao thẻ tín dụng mà không có số CVV hiển thị).

2.6.

Thông tin ‘Liên lạc với chúng tôi’. Nếu bạn gửi cho chúng tôi một yêu cầu “liên lạc với chúng tôi” hoặc “trò chuyện với chúng tôi”, dù là bằng cách bạn gửi một mẫu trực tuyến mà chúng tôi có sẵn hoặc bằng cách sử dụng một công cụ trực tuyến hoặc địa chỉ email mà chúng tôi cung cấp, thì bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định như là tên riêng của bạn và địa chỉ email ngoài của bạn. Bạn cũng có thể lựa chọn từ chối các Thông tin cá nhân khác.

2.7.

Tệp nhật ký. Trang web có thể sử dụng các tệp nhật ký. Thông tin bên trong các tệp nhật ký bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, Nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), dấu ngày/thời gian, các trang tham chiếu/xuất, các trang được nhấp vào và bất kỳ thông tin nào khác mà trình duyệt của bạn có thể gửi tới chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để phân tích khuynh hướng, quản lý trang web, theo dõi xu hướng của người dùng xung quanh trang Web và thu thập thông tin cho số liệu thống kê dân số.

2.8.

Cookies và các công nghệ theo dõi khác. Một số trang web của chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi khác. Một cookie là một tập tin văn bản nhỏ có thể được sử dụng, chẳng hạn như để thu thập thông tin về hoạt động của trang Web. Một số cookie nhất định và các công nghệ khác có thể có ích cho việc thu hồi Thông tin Cá nhân mà người sử dụng trang web đã chỉ định trước đó. Hầu hết các trình duyệt cho phép bạn kiểm soát cookie, bao gồm việc chấp nhận hoặc không chấp nhận cookie và cách để xóa chúng. Bạn có thể cài đặt hầu hết các trình duyệt để thông báo cho bạn nếu bạn nhận được một cookie, hoặc bạn có thể chọn để chặn cookie với trình duyệt của bạn.

Tìm hiểu thêm về Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân.

Previous articletheLotter – Chính Sách Bảo Mật
Next articletheLotter – Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân