theLotter – Chính Sách Bảo Mật

Đây là chính sách bảo mật của theLotter, nó chi phối cách chúng tôi hoạt động, Công ty TNHH The Lotter Enterprises sử dụng Thông tin cá nhân (được định nghĩa bên dưới) mà chúng tôi thu thập về những người truy cập và sử dụng trang wed www.theLotter. Chính sách bảo mật này thiết lập một phần của Điều khoản sử dụng, có sẵn tại trang www.theLotter.com/terms-of-use/ (mục “Các điều khoản”).

  1. Giới thiệu

1.1.

Thông tin cá nhân. Chúng tôi đã ban hành Chính sách bảo mật này bởi vì sự riêng tư của bạn và sự riêng tư của những người khác sử dụng trang web này, điều này rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi cung cấp Chính sách bảo mật này nhằm giải thích thực tiễn thông tin trực tuyến của chúng tôi và các lựa chọn bạn có thể làm theo cách mà Thông tin cá nhân của bạn được thu thập và sử dụng cho việc liên kết với trang Web và một số dịch vụ nhất định mà chúng tôi cung cấp hoặc thậm chí là chỉ trong việc liên kết với trang Web mà thôi. “Thông tin cá nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào mà có thể được sử dụng hoặc đơn lẻ hoặc kết hợp với thông tin khác, để nhận dạng với tư cách cá nhân một cá nhân nào đó nhưng không giới hạn bao gồm họ và tên, sơ lược cá nhân, địa chỉ email, địa chỉ nhà hoặc địa chỉ thực khác, hoặc thông tin liên lạc khác nữa.

1.2.

Tiếng Anh và Các bản dịch. Nếu như bạn đọc một bản dịch của Chính sách bảo mật này bằng một ngôn ngữ khác tiếng Anh, thì bạn thừa nhận và đồng ý rằng (i) phiên bản tiếng Anh là phiên bản chính thức; (ii) bản dịch không phải tiếng Anh được cung cấp cho bạn chỉ nhằm tạo ra sự thuận tiện cho bạn và bản dịch này sẽ không có giá trị như thỏa thuận; (iii) và trong bất kỳ trường hợp mâu thuẫn nào giữa tiếng Anh và phiên bản không phải tiếng Anh xảy ra thì phiên bản tiếng Anh sẽ chiếm ưu thế và có quyền quyết định cuối cùng.

1.3.

Thỏa thuận và Sửa đổi. Khi sử dụng trang wed, bạn bằng lòng với những điều khoản của Chính sách bảo mật này và quy trình xử lý Thông tin cá nhân của theLotter cho những mục đích đặt ra ở đây. Nếu như bạn không đồng ý với Chính sách bảo mật này, xin vui lòng đừng sử dụng trang web này. Chúng tôi bảo lưu quyền lợi theo ý của chúng tôi để thay đổi Chính sách bảo mật này bất kì khi nào; nếu có bất kỳ thay đổi nào chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua địa chỉ email mà bạn đã đăng ký, hoặc chúng tôi sẽ đăng bản sửa đổi Chính sách bảo mật lên trang web. Nếu có bất kỳ thay đổi nào thì sẽ có hiệu lực sau mười (10) ngày kể từ ngày thông báo và việc bạn tiếp tục sử dụng trang Web sau này có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Tìm hiểu thêm về Thông Tin Cá Nhân Và Cách Truy Cập.

Previous articleTìm Hiểu Về Chơi Xổ Số Mỹ Powerball Trên theLotter
Next articletheLotter – Thông Tin Cá Nhân Và Cách Thu Thập