theLotter – Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Nếu bạn gửi cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập Thông tin cá nhân thông qua trang Web, khi đó Thông tin cá nhân có thể được sử dụng theo các cách sau đây:

3.1.

Chúng tôi sẽ sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải tiến trang Web và các dịch vụ của chúng tôi mang đến cho bạn, để liên hệ với bạn trong việc liên kết tới Trang web và các dịch vụ hoặc sản phẩm nhất định mà bạn có thể đã đăng ký, và để xác định và xác thực quyền truy cập của bạn vào các phần của trang Web và các dịch vụ mà bạn được phép truy cập.

3.2.

Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email ngoài mà bạn đã chỉ định để gửi cho bạn thông tin cập nhật, bản tin hoặc tin tức liên quan đến trang Web và các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

3.3.
Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để liên lạc với bạn để đáp lại yêu cầu “liên hệ với chúng tôi” hoặc “trò chuyện với chúng tôi”.

3.4.

Nếu bạn chọn mời bạn bè của bạn vào trang web, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin liên lạc mà bạn cung cấp cho chúng tôi để tự động gửi cho Bạn bè của bạn một email mời họ truy cập vào trang Web, đăng ký một tài khoản trang Web và tham gia vào các dịch vụ của chúng tôi. Email mà chúng tôi gửi sẽ bao gồm cả thông tin không tham gia để họ tránh nhận email từ chúng tôi trong tương lai. Chúng tôi sẽ kèm theo tên của bạn trong email lời mời. Chúng tôi lưu trữ thông tin này với mục đích duy nhất là gửi email lời mời chỉ một lần và để theo dõi xem Bạn bè của bạn có đăng ký tài khoản trang Web và mua vé số qua trang web đó hay không. Bạn bè của bạn có thể (i) liên lạc với chúng tôi để yêu cầu chúng tôi không lưu trữ thông tin này; và/hoặc (ii) chọn từ chối nhận các email lời mời trong tương lai từ chúng tôi bằng cách làm theo các hướng dẫn không tham gia có kèm trong email lời mời.

3.5.

Chúng tôi có thể chuyển Thông tin cá nhân của bạn vào trong theLotter, đến các công ty con và công ty trực thuộc của chúng tôi, nhưng chỉ với mục đích là cung cấp các dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Những thông tin này có thể được chuyển sang các nước khác trên khắp thế giới. Chúng tôi yêu cầu các bên này đồng ý xử lý các thông tin đó tuân thủ theo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

3.6

Chúng tôi có thể chuyển Thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi, nhưng chỉ để cung cấp các dịch vụ của chúng tôi cho bạn hoặc cho mục đích thay mặt chúng tôi xử lý các thông tin đó. Những thông tin này có thể được chuyển sang các nước khác trên thế giới. Chúng tôi sử dụng những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại chỉ để tham gia hoặc tương tác với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có đăng chính sách bảo mật quy định việc xử lý thông tin cá nhân của họ.

3.7.

Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào mà bạn gửi thông qua trang Web nếu chúng tôi tin tưởng rằng việc tiết lộ thông tin này là hữu ích hoặc cần thiết một cách hợp lý để (i) tuân thủ theo bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu của chính phủ; (ii) thi hành Các điều khoản bao gồm điều tra các vi phạm tiềm ẩn của nó; (iii) phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề về gian lận hoặc bảo mật; hoặc (iv) bảo vệ chống lại các nguy hại đối với các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của theLotter, của người sử dụng, của bản thân bạn hoặc của cộng đồng.

Xem Thêm Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân-P2

Previous articletheLotter – Thông Tin Cá Nhân Và Cách Thu Thập
Next articleCách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân-P2