Kết Quả Xổ Số Tây Ban Nha La Primitiva Tháng 04/2018

  • 05/04/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ năm ngày 05 tháng 04 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 11 – 16 – 23 – 31 – 47 – 49, con số bổ sung Complementario là 26 và con số Reintegro là 0.

Theo kết quả, không có chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc khi trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số lần này. Tuy nhiên, có 1 chiếc vé may mắn trúng 6 con số chính và mang về giải thưởng trị giá hơn 1,5 triệu EURO (hơn 40 tỷ VNĐ).

  • 07/04/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ bảy ngày 07 tháng 04 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 24 – 25 – 34 – 40 – 41 – 43, con số bổ sung Complementario là và con số Reintegro là 4.

Theo kết quả, không có chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc khi trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số lần này. Tuy nhiên, có 1 chiếc vé may mắn trúng 6 con số chính và mang về giải thưởng trị giá hơn 1,6 triệu EURO (hơn 42 tỷ VNĐ).

  • 14/04/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ bảy ngày 14 tháng 04 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 3 – 17 – 20 – 22 – 23 – 34, con số bổ sung Complementario là và con số Reintegro là 3.

Theo kết quả, không có chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc khi trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số lần này. Cũng không có chiếc vé may mắn  nào trúng 6 con số chính trong phiên quay số.

  • 19/04/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ năm ngày 19 tháng 04 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 10 – 19 – 33 – 43 – 45 – 46, con số bổ sung Complementario là 32 và con số Reintegro là 2.

Theo kết quả, không có chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc khi trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số lần này. Tuy nhiên, có 1 chiếc vé may mắn trúng 6 con số chính và mang về giải thưởng trị giá hơn 1,7 triệu EURO (hơn 46 tỷ VNĐ).

  • 26/04/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ năm ngày 26 tháng 04 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 4  – 11 – 25 – 36 – 40 – 49, con số bổ sung Complementario là 26 và con số Reintegro là 1.

Theo kết quả, không có chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc khi trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số lần này. Tuy nhiên, có 1 chiếc vé may mắn trúng 6 con số chính và mang về giải thưởng trị giá hơn 1,5 triệu EURO (hơn 40 tỷ VNĐ).

  • 28/04/18

Kết quả xổ số Tây Ban Nha – La Primitiva được diễn ra vào Thứ bảy ngày 28 tháng 04 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 7 – 25 – 31 – 35 – 37 – 39, con số bổ sung Complementario là 42 và con số Reintegro là 5.

Theo kết quả, không có chiếc vé nào may mắn trúng giải độc đắc khi trúng cả 6 con số chính và con số Reintegro trong phiên quay số lần này. Cũng không có chiếc vé may mắn  nào trúng 6 con số chính trong phiên quay số.

Previous articleKết Quả Xổ Số EURO JACKPOT Tháng 04/2018
Next articleNgười Đàn Ông Đến Từ Pittsylvania Trúng 150.000 USD Giải Xổ Số Powerball