Kết Quả Xổ Số SuperEnalotto Tháng 05/2018

  • 03/05/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ năm ngày 03 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 9 – 19 – 31 – 39 – 77 – 82, con số Jolly là 22 và con số SuperStar là 15.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 26,6 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 5 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 35.000 EURO mỗi giải.

  • 05/05/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ bảy ngày 05 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 6 – 14 – 19– 59 – 79 – 81, con số Jolly là 65 và con số SuperStar là 44.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 30,3 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 6 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 35.000 EURO mỗi giải.

  • 08/05/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ ba ngày 08 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 17 – 18 – 41 – 57 – 58 – 75, con số Jolly là 83 và con số SuperStar là 52.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 31 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 2 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 85.000 EURO mỗi giải.

  • 12/05/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ bảy ngày 12 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 29 – 49 – 50 – 56 – 64 – 78, con số Jolly là 51 và con số SuperStar là 89.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 33 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 4 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 51.000 EURO mỗi giải.

  • 15/05/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ bảy ngày 12 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 3 – 10 – 38 – 52 – 65 – 71, con số Jolly là và con số SuperStar là 49.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 34,4 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 13 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 12.000 EURO mỗi giải.

  • 19/05/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ bảy ngày 19 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 40 – 51 – 55 – 56 – 74 – 81, con số Jolly là 35 và con số SuperStar là 63.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 36,4 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 7 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 29.000 EURO mỗi giải.

  • 22/05/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ ba ngày 22 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 12 – 13 – 19 – 37 – 62 – 72, con số Jolly là 40 và con số SuperStar là 54.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 37,4 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 5 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 33.000 EURO mỗi giải.

  • 26/05/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ bảy ngày 22 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 12 – 13 – 19 – 37 – 62 – 72, con số Jolly là 60 và con số SuperStar là 58.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 39,9 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 1 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 198.000 EURO mỗi giải.

  • 31/05/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ năm ngày 31 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 9 – 57 – 64 – 66 – 69 – 86, con số Jolly là và con số SuperStar là 82.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 41,3 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 3 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 53.000 EURO mỗi giải.

Previous articleKết Quả Xổ Số CANADA LOTTO 649 Tháng 05/2018
Next articleKết Quả Xổ Số POWERBALL Ngày 05/05/18: 2 Người Chơi Xổ Số Powerball Trở Thành Nhà Triệu Phú