Kết Quả Xổ Số SuperEnalotto Tháng 04/2018

  • 03/04/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ ba ngày 03 tháng 04 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 30 – 45 – 47 – 49 – 71 – 90, con số Jolly là 29 và con số SuperStar là 82.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 122,9 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 3 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 64.000 EURO (hơn 1,7 tỷ VNĐ).

  • 07/04/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ bảy ngày 07 tháng 04 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 3 – 20 – 47 – 55 – 81 – 83, con số Jolly là 28 và con số SuperStar là 85.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 122,9 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 7 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 36.000 EURO (hơn 760 triệu VNĐ).

  • 12/04/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ năm ngày 12 tháng 04 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 8 – 28 – 34 – 38 – 47 – 54, con số Jolly là và con số SuperStar là 21.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 127,5 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 9 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 22.000 EURO mỗi giải.

  • 17/04/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ ba ngày 17 tháng 04 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 12 – 23 – 39 – 54 – 72 – 73, con số Jolly là 53 và con số SuperStar là 75.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 130 triệu EURO (hơn 3.542 tỷ VNĐ) đã có 1 người chơi may mắn trúng giải. Không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 11 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 11.000 EURO mỗi giải.

  • 21/04/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ bảy ngày 21 tháng 04 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 11 – 43 – 68 – 72 – 79 – 85, con số Jolly là 71 và con số SuperStar là 51.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 24,9 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 5 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 41.000 EURO mỗi giải.

  • 26/04/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ bảy ngày 21 tháng 04 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 44 – 52 – 64 – 66 – 67 – 71, con số Jolly là 83 và con số SuperStar là 82.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 26,6 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 3  người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 52.000 EURO mỗi giải.

  • 30/04/2018

Kết quả xổ số SuperEnalotto được diễn ra vào Thứ bảy ngày 21 tháng 04 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 6 – 10 – 26 – 47 – 60 – 75, con số Jolly là 78 và con số SuperStar là 29.

Theo kết quả giải SuperEnalotto lần này, giải độc đắc trị giá hơn 28,2 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn nhận giải. Cũng không có chiếc vé may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Jolly trong phiên quay số mở thưởng lần này. Tuy nhiên, có 2 người trúng 5 con số chính nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 61.000 EURO mỗi giải.

Previous articleKết Quả Xổ Số CANADA LOTTO 649 Tháng 04/2018
Next articleKết Quả Xổ Số Mỹ MEGA MILLIONS Ngày 03/04/18: Không Có Ai Trúng Giải Độc Đắc