Kết Quả Xổ Số SATURDAY LOTTO Tháng 05/2018

  • 05/05/18

Kết quả xổ số SATURDAY LOTTO được diễn ra vào Thứ bảy ngày 05 tháng 05 năm 2018 với sáu con số trúng thưởng là 34 – 28 – 22 – 42 – 45 – 10 và hai con số Bổ sung trong phiên quay số lần này là 11 và 3.

Theo kết quả, có 2 người chơi may mắn cùng trúng giải độc đắc khi họ đã trúng cả 6 con số chính. Số tiền thưởng mà mỗi người chơi nhận được là hơn 2 triệu USD (hơn 42 tỷ VNĐ). Ngoài ra, trong lần quay số này còn có 61 chiếc vé may mắn khác trúng giải thưởng trị giá hơn 8.900 USD khi chỉ trúng 5 con số chính và 1 con số Bổ sung.

  • 12/05/18

Kết quả xổ số SATURDAY LOTTO được diễn ra vào Thứ bảy ngày 12 tháng 05 năm 2018 với sáu con số trúng thưởng là 12 – 17 – 38 – 31 – 6 – 14 và hai con số Bổ sung trong phiên quay số lần này là 34 và 32.

Theo kết quả, có 14 người chơi may mắn cùng trúng giải độc đắc khi họ đã trúng cả 6 con số chính. Số tiền thưởng mà mỗi người chơi nhận được là hơn 1,4 triệu USD (hơn 31 tỷ VNĐ). Ngoài ra, trong lần quay số này còn có 130 chiếc vé may mắn khác trúng giải thưởng trị giá hơn 10.000 USD khi chỉ trúng 5 con số chính và 1 con số Bổ sung.

  • 19/05/18

Kết quả xổ số SATURDAY LOTTO được diễn ra vào Thứ bảy ngày 19 tháng 05 năm 2018 với sáu con số trúng thưởng là 42 – 33 – 39 – 6 – 21 – 9 và hai con số Bổ sung trong phiên quay số lần này là 19 và 40.

Theo kết quả, có 4 người chơi may mắn cùng trúng giải độc đắc khi họ đã trúng cả 6 con số chính. Số tiền thưởng mà mỗi người chơi nhận được là hơn 460.000 USD (hơn 1 tỷ VNĐ). Ngoài ra, trong lần quay số này còn có 66 chiếc vé may mắn khác trúng giải thưởng trị giá hơn 8.500 USD khi chỉ trúng 5 con số chính và 1 con số Bổ sung.

  • 26/05/18

Kết quả xổ số SATURDAY LOTTO được diễn ra vào Thứ bảy ngày 26 tháng 05 năm 2018 với sáu con số trúng thưởng là 10 – 29 – 40 – 21 – 25 – 38 và hai con số Bổ sung trong phiên quay số lần này là 22 và 7.

Theo kết quả, có 3 người chơi may mắn cùng trúng giải độc đắc khi họ đã trúng cả 6 con số chính. Số tiền thưởng mà mỗi người chơi nhận được là hơn 1,3 triệu USD (hơn 29 tỷ VNĐ). Ngoài ra, trong lần quay số này còn có 57 chiếc vé may mắn khác trúng giải thưởng trị giá hơn 9.500 USD khi chỉ trúng 5 con số chính và 1 con số Bổ sung.

Previous articleKết Quả Xổ Số Mỹ MEGA MILLIONS Ngày 04/05/18: GIẢI ĐỘC ĐẮC 143 TRIỆU USD ĐÃ CÓ NGƯỜI TRÚNG
Next articleKết Quả Xổ Số Bonoloto Tháng 05/2018