Kết Quả Xổ Số SATURDAY LOTTO Tháng 04/2018

  • 07/04/18

Kết quả xổ số SATURDAY LOTTO được diễn ra vào Thứ bảy ngày 07 tháng 04 năm 2018 với sáu con số trúng thưởng là 7 – 17 – 8 – 35 – 6 – 23 và hai con số Bổ sung trong phiên quay số lần này là 29 và 30.

Theo kết quả, điều bất ngờ đã xảy ra khi có tới 4 người chơi may mắn cùng trúng giải độc đắc khi họ đã trúng cả 6 con số chính. Số tiền thưởng mà mỗi người chơi nhận được là hơn 1 triệu USD (hơn 21 tỷ VNĐ). Ngoài ra, trong lần quay số này còn có 63 chiếc vé may mắn khác trúng giải thưởng trị giá hơn 8.800 USD khi chỉ trúng 5 con số chính và 1 con số Bổ sung.

  • 14/04/18

Kết quả xổ số SATURDAY LOTTO được diễn ra vào Thứ bảy ngày 14 tháng 04 năm 2018 với sáu con số trúng thưởng là 38 – 17 – 7 – 18 – 9 – 10 và hai con số Bổ sung trong phiên quay số lần này là 20 và 35.

Theo kết quả, có 7 người chơi may mắn cùng trúng giải độc đắc khi họ đã trúng cả 6 con số chính. Số tiền thưởng mà mỗi người chơi nhận được là hơn 580.000 USD (hơn 13 tỷ VNĐ). Ngoài ra, trong lần quay số này còn có 45 chiếc vé may mắn khác trúng giải thưởng trị giá hơn 12.000 USD khi chỉ trúng 5 con số chính và 1 con số Bổ sung.

  • 21/04/18

Kết quả xổ số SATURDAY LOTTO được diễn ra vào Thứ bảy ngày 21 tháng 04 năm 2018 với sáu con số trúng thưởng là 12 – 17 – 42 – 31 – 44 – 11 và hai con số Bổ sung trong phiên quay số lần này là 19 và 3.

Theo kết quả, có 2 người chơi may mắn cùng trúng giải độc đắc khi họ đã trúng cả 6 con số chính. Số tiền thưởng mà mỗi người chơi nhận được là hơn 2 triệu USD (hơn 42 tỷ VNĐ). Ngoài ra, trong lần quay số này còn có 52 chiếc vé may mắn khác trúng giải thưởng trị giá hơn 10.000 USD khi chỉ trúng 5 con số chính và 1 con số Bổ sung.

  • 28/04/18

Kết quả xổ số SATURDAY LOTTO được diễn ra vào Thứ bảy ngày 28 tháng 04 năm 2018 với sáu con số trúng thưởng là 13 – 35 – 43 – 33 – 38 – 29 và hai con số Bổ sung trong phiên quay số lần này là 41 và 15.

Theo kết quả, có 5 người chơi may mắn cùng trúng giải độc đắc khi họ đã trúng cả 6 con số chính. Số tiền thưởng mà mỗi người chơi nhận được là hơn 810.000 USD (hơn 18 tỷ VNĐ). Ngoài ra, trong lần quay số này còn có 55 chiếc vé may mắn khác trúng giải thưởng trị giá hơn 9.900 USD khi chỉ trúng 5 con số chính và 1 con số Bổ sung.

Previous articleKết Quả Xổ Số POWERBALL Ngày 07/04/18: Giải Độc Đắc Tiếp Tục Tăng Đến 89 Triệu USD
Next articleKết Quả Xổ Số Bonoloto Tháng 04/2018