Kết Quả Xổ Số SATURDAY LOTTO Tháng 03/2018

  • 03/03/18

Kết quả xổ số SATURDAY LOTTO được diễn ra vào Thứ bảy ngày 03 tháng 03 năm 2018 với sáu con số trúng thưởng là 45 – 21 – 2 – 36 – 29 – 35 và hai con số Bổ sung trong phiên quay số lần này là 40 và 44.

Theo kết quả, điều bất ngờ đã xảy ra khi có tới 4 người chơi may mắn cùng trúng giải độc đắc khi họ đã trúng cả 6 con số chính. Số tiền thưởng mà mỗi người chơi nhận được là hơn 986.000 USD (hơn 20 tỷ VNĐ). Ngoài ra, trong lần quay số này còn có 41 chiếc vé may mắn khác trúng giải thưởng trị giá hơn 13.000 USD khi chỉ trúng 5 con số chính và 1 con số Bổ sung.

  • 10/03/18

Kết quả xổ số SATURDAY LOTTO được diễn ra vào Thứ bảy ngày 10 tháng 03 năm 2018 với sáu con số trúng thưởng là 2 – 4 – 44 – 34 – 31 – 22 và hai con số Bổ sung trong phiên quay số lần này là 25 và 27.

Theo kết quả, điều bất ngờ đã xảy ra khi có tới 3 người chơi may mắn cùng trúng giải độc đắc khi họ đã trúng cả 6 con số chính. Số tiền thưởng mà mỗi người chơi nhận được là hơn 1,3 triệu USD (hơn 27,4 tỷ VNĐ). Ngoài ra, trong lần quay số này còn có 65 chiếc vé may mắn khác trúng giải thưởng trị giá hơn 8.200 USD khi chỉ trúng 5 con số chính và 1 con số Bổ sung.

  • 17/03/18

Kết quả xổ số SATURDAY LOTTO được diễn ra vào Thứ bảy ngày 17 tháng 03 năm 2018 với sáu con số trúng thưởng là 33 – 35 – 41 – 26 – 38 – 32 và hai con số Bổ sung trong phiên quay số lần này là 45 và 27.

Theo kết quả, điều bất ngờ đã xảy ra khi có tới 6 người chơi may mắn cùng trúng giải độc đắc khi họ đã trúng cả 6 con số chính. Số tiền thưởng mà mỗi người chơi nhận được là hơn 658.000 USD (hơn 13 tỷ VNĐ). Ngoài ra, trong lần quay số này còn có 62 chiếc vé may mắn khác trúng giải thưởng trị giá hơn 8.600 USD khi chỉ trúng 5 con số chính và 1 con số Bổ sung.

  • 24/03/18

Kết quả xổ số SATURDAY LOTTO được diễn ra vào Thứ bảy ngày 24 tháng 03 năm 2018 với sáu con số trúng thưởng là 30 – 19 – 10 – 39 – 33 – 23 và hai con số Bổ sung trong phiên quay số lần này là 17 và 34.

Theo kết quả, điều bất ngờ đã xảy ra khi có tới 15 người chơi may mắn cùng trúng giải độc đắc khi họ đã trúng cả 6 con số chính. Số tiền thưởng mà mỗi người chơi nhận được là hơn 1,3 triệu USD (hơn 27 tỷ VNĐ). Ngoài ra, trong lần quay số này còn có 128 chiếc vé may mắn khác trúng giải thưởng trị giá hơn 9.300 USD khi chỉ trúng 5 con số chính và 1 con số Bổ sung.

  • 31/03/18

Kết quả xổ số SATURDAY LOTTO được diễn ra vào Thứ bảy ngày 31 tháng 03 năm 2018 với sáu con số trúng thưởng là 8 – 15 – 23 – 27 – 43 – 44 và hai con số Bổ sung trong phiên quay số lần này là 11 và 35.

Theo kết quả, điều bất ngờ đã xảy ra khi có 1 người chơi may mắn cùng trúng giải độc đắc khi họ đã trúng cả 6 con số chính. Số tiền thưởng mà người chơi nhận được là hơn 4 triệu USD (hơn 84 tỷ VNĐ). Ngoài ra, trong lần quay số này còn có 63 chiếc vé may mắn khác trúng giải thưởng trị giá hơn 9.000 USD khi chỉ trúng 5 con số chính và 1 con số Bổ sung.

Previous articleMột Người Chơi Xổ Số Powerball Trúng 50.000 USD Nhờ Thay Đổi Chiến Thuật Chơi
Next articleKết Quả Xổ Số Bonoloto Tháng 03/2018