Kết Quả Xổ Số SATURDAY LOTTO Tháng 01/2018

  • 06/01/18

Kết quả xổ số SATURDAY LOTTO được diễn ra vào Thứ bảy ngày 06 tháng 01 năm 2018 với sáu con số trúng thưởng là 32 – 31 – 44 – 35 – 3 – 12 và hai con số Bổ sung trong phiên quay số lần này là 14 và 13.

Theo kết quả, điều bất ngờ đã xảy ra khi có tới 4 người chơi may mắn cùng trúng giải độc đắc khi họ đã trúng cả 6 con số chính. Số tiền thưởng mà mỗi người chơi nhận được là hơn 990.000 USD (hơn 20 tỷ VNĐ). Ngoài ra, trong lần quay số này còn có 45 chiếc vé may mắn khác trúng giải thưởng trị giá hơn 11.000 USD khi chỉ trúng 5 con số chính và 1 con số Bổ sung.

  • 13/01/18

Kết quả xổ số SATURDAY LOTTO được diễn ra vào Thứ bảy ngày 13 tháng 01 năm 2018 với sáu con số trúng thưởng là 45 – 36 – 16 – 19 – 6 – 1 và hai con số Bổ sung trong phiên quay số lần này là 11 và 5.

Theo kết quả, điều bất ngờ đã xảy ra khi có tới 7 người chơi may mắn cùng trúng giải độc đắc khi họ đã trúng cả 6 con số chính. Số tiền thưởng mà mỗi người chơi nhận được là hơn 592.000 USD (hơn 12 tỷ VNĐ). Ngoài ra, trong lần quay số này còn có 70 chiếc vé may mắn khác trúng giải thưởng trị giá hơn 8.000 USD khi chỉ trúng 5 con số chính và 1 con số Bổ sung.

  • 20/01/18

Kết quả xổ số SATURDAY LOTTO được diễn ra vào Thứ bảy ngày 20 tháng 01 năm 2018 với sáu con số trúng thưởng là 14 – 9 – 2 – 5 – 31 – 34 và hai con số Bổ sung trong phiên quay số lần này là 7 13.

Theo kết quả, điều bất ngờ đã xảy ra khi có tới 2 người chơi may mắn cùng trúng giải độc đắc khi họ đã trúng cả 6 con số chính. Số tiền thưởng mà mỗi người chơi nhận được là hơn 2 triệu USD (hơn 42 tỷ VNĐ). Ngoài ra, trong lần quay số này còn có 72 chiếc vé may mắn khác trúng giải thưởng trị giá hơn 7.800 USD khi chỉ trúng 5 con số chính và 1 con số Bổ sung.

  • 27/01/18

Kết quả xổ số SATURDAY LOTTO được diễn ra vào Thứ bảy ngày 27 tháng 01 năm 2018 với sáu con số trúng thưởng là 1 – 4 – 7 – 11 – 32 – 40 và hai con số Bổ sung trong phiên quay số lần này là 26 29.

Theo kết quả, điều bất ngờ đã xảy ra khi có tới 8 người chơi may mắn cùng trúng giải độc đắc khi họ đã trúng cả 6 con số chính. Số tiền thưởng mà mỗi người chơi nhận được là hơn 500.000 USD (hơn 10 tỷ VNĐ). Ngoài ra, trong lần quay số này còn có 115 chiếc vé may mắn khác trúng giải thưởng trị giá hơn 4.700 USD khi chỉ trúng 5 con số chính và 1 con số Bổ sung.

Xem Kết Quả Xổ Số SATURDAY LOTTO Tháng 02/2018

Previous articleKết Quả Xổ Số Mỹ MEGA MILLIONS Ngày 05/01/18: ĐÃ CÓ NGƯỜI TRÚNG 9.500 TỶ VNĐ
Next articleKết Quả Xổ Số POWERBALL Ngày 06/01/18: GIẢI ĐỘC ĐẮC TRỊ GIÁ 11.826 TỶ VNĐ ĐÃ CÓ NGƯỜI TRÚNG