Kết Quả Xổ Số EUROMILLIONS Tháng 04/2018

  • 03/04/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ ba ngày 03 tháng 04 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 3 – 8 – 16 – 40 – 43 và hai con số Ngôi sao may mắn là 8.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 67 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn trúng giải khi không có chiếc vé may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Tuy nhiên, có 5 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 164.000 Euro (hơn 4,3 tỷ VNĐ) trên mỗi giải.

  • 06/04/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ sáu ngày 06 tháng 04 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 1 – 29 – 33 – 45 – 47 và hai con số Ngôi sao may mắn là 8.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 76 triệu EURO (hơn 2.034 tỷ VNĐ) đã có 1 người chơi may mắn trúng giải khi có 1 chiếc vé may mắn trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Ngoài ra, có 2 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 614.000 Euro (hơn 16 tỷ VNĐ) trên mỗi giải.

  • 10/04/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ ba ngày 10 tháng 04 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 14 – 27 – 39 – 46 – 48 và hai con số Ngôi sao may mắn là 11 12.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 17 triệu EURO (hơn 463 tỷ VNĐ) đã có 1 người chơi may mắn trúng giải khi có 1 chiếc vé may mắn trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Ngoài ra, có 2 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 371.000 Euro trên mỗi giải.

  • 17/04/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ ba ngày 17 tháng 04 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 15 – 27 – 33 – 39 – 50 và hai con số Ngôi sao may mắn là 6.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 25 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn trúng giải khi không có chiếc vé may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Tuy nhiên, có 1 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 797.000 Euro (hơn 21 tỷ VNĐ) trên mỗi giải.

  • 24/04/2018

ết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ ba ngày 24 tháng 04 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 20 – 23 – 28 – 30 – 44 và hai con số Ngôi sao may mắn là 7.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 138 triệu EURO (hơn 3.760 tỷ VNĐ) đã có 1 người chơi may mắn trúng giải khi có 1 chiếc vé may mắn trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Ngoài ra, có 4 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 319.000 Euro trên mỗi giải.

  • 27/04/2018

Kết quả xổ số EUROMILLIONS  được diễn ra vào Thứ sáu ngày 27 tháng 04 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 12 – 24 – 40 – 41 – 46 và hai con số Ngôi sao may mắn là 12.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 17 triệu EURO đã không có người chơi nào may mắn trúng giải khi không có chiếc vé may mắn nào trúng cả 5 con số chính và 2 con số Ngôi sao may mắn. Tuy nhiên, có 3 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Ngôi sao may mắn nên đã mang về giải thưởng trị giá hơn 359.000 Euro (hơn 9,7 tỷ VNĐ) trên mỗi giải.

Previous articleKết Quả Xổ Số Tây Ban Nha El Gordo Tháng 04/2018
Next articleKết Quả Xổ Số CANADA LOTTO 649 Tháng 04/2018