Kết Quả Xổ Số EURO JACKPOT Tháng 04/2018

  • 06/04/18

Kết quả xổ số EURO JACKPOT được diễn ra vào Thứ sáu ngày 06 tháng 04 năm 2018. Các con số trúng thường là 6 – 8 – 16 – 23 – 50 và hai con số EuroNumber trong phiên quay số lần này là 8.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 15 triệu Euro chưa tìm được chủ nhân khi không có chiếc vé nào may mắn trúng cả 5 con số chính và 2 con số EuroNumber trong phiên quay số. Tuy nhiên, có 1 người may mắn nhất trúng cả 5 con số chính và 1 con số EuroNumber và mang về giải thưởng trị giá hơn 1,4 triệu EURO (hơn 37 tỷ VNĐ).

  • 13/04/18

Kết quả xổ số EURO JACKPOT được diễn ra vào Thứ sáu ngày 13 tháng 04 năm 2018. Các con số trúng thường là 3 – 10 – 21 – 25 – 34 và hai con số EuroNumber trong phiên quay số lần này là 10.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 24 triệu Euro chưa tìm được chủ nhân khi không có chiếc vé nào may mắn trúng cả 5 con số chính và 2 con số EuroNumber trong phiên quay số. Tuy nhiên, có 5 người may mắn nhất trúng cả 5 con số chính và 1 con số EuroNumber và mang về giải thưởng trị giá hơn 321.000 EURO (hơn 8,7 tỷ VNĐ) mỗi giải.

  • 20/03/18

Kết quả xổ số EURO JACKPOT được diễn ra vào Thứ sáu ngày 20 tháng 04 năm 2018. Các con số trúng thường là 22 – 24 – 25 – 28 – 46 và hai con số EuroNumber trong phiên quay số lần này là 4.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 33 triệu Euro chưa tìm được chủ nhân khi không có chiếc vé nào may mắn trúng cả 5 con số chính và 2 con số EuroNumber trong phiên quay số. Tuy nhiên, có 3 người may mắn nhất trúng cả 5 con số chính và 1 con số EuroNumber và mang về giải thưởng trị giá hơn 526.000 EURO (hơn 14 tỷ VNĐ) mỗi giải.

  • 27/03/18

Kết quả xổ số EURO JACKPOT được diễn ra vào Thứ sáu ngày 27 tháng 04 năm 2018. Các con số trúng thường là 9 – 21 – 31 – 32 – 33 và hai con số EuroNumber trong phiên quay số lần này là 10.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 42 triệu Euro chưa tìm được chủ nhân khi không có chiếc vé nào may mắn trúng cả 5 con số chính và 2 con số EuroNumber trong phiên quay số. Tuy nhiên, có 4 người may mắn nhất trúng cả 5 con số chính và 1 con số EuroNumber và mang về giải thưởng trị giá hơn 440.000 EURO (hơn 11 tỷ VNĐ) mỗi giải.

Previous articleKết Quả Xổ Số Bonoloto Tháng 04/2018
Next articleKết Quả Xổ Số Tây Ban Nha La Primitiva Tháng 04/2018