Kết Quả Xổ Số CANADA LOTTO 649 Tháng 05/2018

  • 02/05/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ tư ngày 02 tháng 05 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 4 – 7 – 28 – 36 – 37 – 49 và con số Cộng thêm (BONUS) là 21. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 3472615701.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 7 triệu USD đã không có người trúng khi không có ai sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Tuy nhiên, theo ghi nhận có 2 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS để giành giải thưởng trị giá hơn 112.000 USD (hơn 2,5 tỷ VNĐ) mỗi giải. Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ The Prairies.

  • 05/05/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ bảy ngày 05 tháng 05 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 4 – 18 – 24 – 26 – 33 – 48 và con số Cộng thêm (BONUS) là 34. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 5536154001.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 10 triệu USD đã không có người trúng khi không có ai sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Tuy nhiên, theo ghi nhận có 3 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS để giành giải thưởng trị giá hơn 86.000 USD (hơn 1,9 tỷ VNĐ) mỗi giải. Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ Ontario.

  • 09/05/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ tư ngày 09 tháng 05 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 15 – 17 – 21 – 24 – 36 – 37 và con số Cộng thêm (BONUS) là 32. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 4704739801.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 14 triệu USD đã không có người trúng khi không có ai sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Tuy nhiên, theo ghi nhận có 3 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS để giành giải thưởng trị giá hơn 85.000 USD (hơn 1,9 tỷ VNĐ) mỗi giải. Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ Ontario.

  • 12/05/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ bảy ngày 12 tháng 05 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 6 – 17 – 21 – 34 – 37 – 44 và con số Cộng thêm (BONUS) là 13. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 4734944301.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 18 triệu USD đã không có người trúng khi không có ai sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Tuy nhiên, theo ghi nhận có 4 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS để giành giải thưởng trị giá hơn 73.000 USD (hơn 1,6 tỷ VNĐ) mỗi giải. Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ Ontario.

  • 19/05/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ bảy ngày 19 tháng 05 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 14 – 15 – 28 – 34 – 38 – 44 và con số Cộng thêm (BONUS) là 30. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 5024879001.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 2,5 triệu USD (hơn 56 tỷ VNĐ) đã có 2 người trúng khi có 2 chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Ngoài ra, theo ghi nhận có 1 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS để giành giải thưởng trị giá hơn 246.000 USD. Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ Ontario.

  • 23/05/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ tư ngày 23 tháng 05 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 4 – 9 – 15 – 20 – 42 – 44 và con số Cộng thêm (BONUS) là 31. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 7017464901.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 5 triệu USD đã không có người trúng khi không có ai sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Tuy nhiên, theo ghi nhận có 3 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS để giành giải thưởng trị giá hơn 67.000 USD (hơn 1,5 tỷ VNĐ) mỗi giải. Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ Québec.

  • 26/05/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ bảy ngày 26 tháng 05 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 12– 13 – 16 – 23 – 39 – 44 và con số Cộng thêm (BONUS) là 2. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 2745627301.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 7 triệu USD đã không có người trúng khi không có ai sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Tuy nhiên, theo ghi nhận có 5 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS để giành giải thưởng trị giá hơn 57.000 USD (hơn 1,2 tỷ VNĐ) mỗi giải. Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ The Prairies.

  • 30/05/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ bảy ngày 30 tháng 05 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 9 – 14 – 17 – 21 – 38 – 39 và con số Cộng thêm (BONUS) là 22. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 5362789201.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 9,6 triệu USD (hơn 218 tỷ VNĐ) đã có 1 người trúng khi có 1 chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Ngoài ra, theo ghi nhận có 1 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS để giành giải thưởng trị giá hơn 238.000 USD. Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ Ontario.

Previous articleKết Quả Xổ Số Tây Ban Nha La Primitiva Tháng 05/2018
Next articleKết Quả Xổ Số SuperEnalotto Tháng 05/2018