Kết Quả Xổ Số CANADA LOTTO 649 Tháng 04/2018

  • 04/04/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ tư ngày 04 tháng 04 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 6 – 8 – 9 – 13 – 34 – 40 và con số Cộng thêm (BONUS) là 4. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 3851519701.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 7 triệu USD đã không có người trúng khi không có ai sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Tuy nhiên, theo ghi nhận có 3 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS để giành giải thưởng trị giá hơn 70.000 USD (hơn 1,4 tỷ VNĐ) mỗi giải. Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ The Prairies.

  • 07/04/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ bảy ngày 07 tháng 04 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 18 – 22 – 36 – 40 – 47 – 49 và con số Cộng thêm (BONUS) là 32. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 5463586701.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 10 triệu USD đã không có người trúng khi không có ai sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Tuy nhiên, theo ghi nhận có 2 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS để giành giải thưởng trị giá hơn 135.000 USD (hơn 2,8 tỷ VNĐ) mỗi giải. Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ Ontario.

  • 14/04/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ bảy ngày 14 tháng 04 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 1 – 11 – 19 – 36 – 48 – 49 và con số Cộng thêm (BONUS) là 9. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 7693661310.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 20 triệu USD đã không có người trúng khi không có ai sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Tuy nhiên, theo ghi nhận có 3 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS để giành giải thưởng trị giá hơn 97.000 USD (hơn 2,2 tỷ VNĐ) mỗi giải. Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ Québec.

  • 21/04/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ bảy ngày 21 tháng 04 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 12 – 19 – 20 – 30 – 41 – 49 và con số Cộng thêm (BONUS) là 9. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 5992375301.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 26 triệu USD đã không có người trúng khi không có ai sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Tuy nhiên, theo ghi nhận có 2 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS để giành giải thưởng trị giá hơn 160.000 USD (hơn 3,6 tỷ VNĐ) mỗi giải. Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ Ontario.

  • 28/04/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ bảy ngày 28 tháng 04 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 24 – 31 – 33 – 34 – 44 – 46 và con số Cộng thêm (BONUS) là 10. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 1050525904.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 5 triệu USD đã không có người trúng khi không có ai sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Tuy nhiên, theo ghi nhận có 3 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS để giành giải thưởng trị giá hơn 101.000 USD (hơn 2,2 tỷ VNĐ) mỗi giải. Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ Ontario.

Previous articleKết Quả Xổ Số EUROMILLIONS Tháng 04/2018
Next articleKết Quả Xổ Số SuperEnalotto Tháng 04/2018