Kết Quả Xổ Số CANADA LOTTO 649 Tháng 01/2018

  • 03/01/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ tư ngày 03 tháng 01 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 03 – 13  – 20 – 35 – 37 – 39 và con số Cộng thêm (BONUS) là 14. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 1892384407.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 5 triệu USD (hơn 105 tỷ VNĐ) đã tìm được chủ nhân may mắn trúng giải khi sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Ngoài ra, theo ghi nhận có 1 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS và giành được giải thưởng trị giá hơn 208.000 USD (hơn 4,3 tỷ VNĐ).Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ British Columbia.

  • 06/01/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ bảy ngày 06 tháng 01 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 12 – 25 – 36 – 39 – 42 – 45 và con số Cộng thêm (BONUS) là 29. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 6368581001.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 5 triệu USD (hơn 105 tỷ VNĐ) đã không có người trúng khi không có ai sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Tuy nhiên, theo ghi nhận có 3 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS và giành được giải thưởng trị giá hơn 76.000 USD (hơn 1,6 tỷ VNĐ). Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ Québec.

  • 10/01/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ tư ngày 10 tháng 01 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 9 – 10 – 19 – 23 – 28 – 49 và con số Cộng thêm (BONUS) là 15. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 4356533402.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 7 triệu USD đã không có người trúng khi không có ai sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Tuy nhiên, theo ghi nhận không có người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS để giành giải thưởng trị giá hơn 203.000 USD. Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ Ontario.

  • 13/01/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ bảy ngày 13 tháng 01 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 21 – 26 – 32 – 40 – 42 – 44 và con số Cộng thêm (BONUS) là 12. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 4501110303.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 9,1 triệu USD đã không có người trúng khi không có ai sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Tuy nhiên, theo ghi nhận có 3 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS để giành giải thưởng trị giá hơn 81.000 USD (hơn 1,7 tỷ VNĐ). Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ Ontario.

  • 17/01/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ tư ngày 17 tháng 01 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 6 – 24 – 34 – 39 – 43 – 44 và con số Cộng thêm (BONUS) là 8. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 6589417907.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 12 triệu USD đã không có người trúng khi không có ai sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Tuy nhiên, theo ghi nhận có 1 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS để giành giải thưởng trị giá hơn 242.000 USD (hơn 5,1 tỷ VNĐ). Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ Québec.

  • 20/01/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ bảy ngày 20 tháng 01 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 6 – 10 – 14 – 27 – 30 – 40 và con số Cộng thêm (BONUS) là 5. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 6910390801.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 15 triệu USD đã không có người trúng khi không có ai sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Tuy nhiên, theo ghi nhận có 1 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS để giành giải thưởng trị giá hơn 261.000 USD (hơn 5,5 tỷ VNĐ). Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ Québec.

  • 24/01/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ tư ngày 25 tháng 01 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 9 – 20 – 21 – 28 – 34 – 35 và con số Cộng thêm (BONUS) là 33. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 9804017301.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá hơn 19 triệu USD đã không có người trúng khi không có ai sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Tuy nhiên, theo ghi nhận có 1 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS để giành giải thưởng trị giá hơn 277.000 USD (hơn 5,8 tỷ VNĐ). Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ Atlantic Provinces.

  • 27/01/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ tư ngày 27 tháng 01 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 7 – 8 – 13 – 24 – 28 – 35 và con số Cộng thêm (BONUS) là 26. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 4919828001.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 23 triệu USD (hơn 485 tỷ VNĐ) đã tìm được chủ nhân may mắn trúng giải khi sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Ngoài ra, theo ghi nhận có 3 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS và giành được giải thưởng trị giá hơn 95.000 USD. Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ Ontario.

  • 30/01/2018

Kết quả xổ số LOTTO 6/49 được diễn ra vào Thứ bảy ngày 30 tháng 01 năm 2018 với các con số may mắn trúng thưởng là 8 – 12 – 23 – 25 – 45 – 47 và con số Cộng thêm (BONUS) là 43. Dãy số cho Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD là: 4030271902.

Theo kết quả, giải độc đắc trị giá 2,5 triệu USD (hơn 52 tỷ VNĐ) đã có 2 người chơi may mắn trúng giải khi sở hữu chiếc vé trúng tất cả con số trúng thưởng. Ngoài ra, theo ghi nhận có 3 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số BONUS và giành được giải thưởng trị giá hơn 76.000 USD. Giải Thưởng Đảm Bảo trị giá 1 triệu USD lần này đã thuộc về người chơi đến từ Ontario.

Xem Kết Quả Xổ Số CANADA LOTTO 649 Tháng 02/2018

Previous articleKết Quả Xổ Số Mỹ MEGA MILLIONS Ngày 02/01/18: Xuất Hiện 2 Nhà Triệu Phú Đầu Tiên Năm 2018
Next articleKết Quả Xổ Số POWERBALL Ngày 03/01/18: CÓ TỚI 6 NGƯỜI TRỞ THÀNH NHÀ TRIỆU PHÚ