Kết Quả Xổ Số Bonoloto Tháng 06/2018

  • 01/06/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ sáu ngày 01 tháng 06 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 1 – 5 – 11 – 19 – 33 – 36, con số Complementario là 49 và con số Reintegro là 1.

Theo kết quả, đã không có người chơi may mắn trúng giải độc đắc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số trong phiên quay số lần này. Tuy nhiên, có 6 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 33.000 Euro.

  • 04/06/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ hai ngày 04 tháng 06 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 3 – 5 – 17 – 26 – 38 – 40, con số Complementario là 26 và con số Reintegro là 7.

Theo kết quả, đã không có người chơi may mắn trúng giải độc đắc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số trong phiên quay số lần này. Tuy nhiên, có 7 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 31.000 Euro.

  • 06/06/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ tư ngày 06 tháng 06 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 2 – 4 – 20 – 24 – 26 – 35, con số Complementario là 49 và con số Reintegro là 1.

Theo kết quả, đã không có người chơi may mắn trúng giải độc đắc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số trong phiên quay số lần này. Tuy nhiên, có 3 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 81.000 Euro.

  • 08/06/2018

Đang cập nhật…

Previous articleKết Quả Xổ Số SATURDAY LOTTO Tháng 06/2018
Next articleKết Quả Xổ Số Tây Ban Nha El Gordo Tháng 06/2018