Kết Quả Xổ Số Bonoloto Tháng 05/2018

 • 01/05/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ ba ngày 01 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 6 – 16 – 21 – 24 – 33 – 47, con số Complementario là 19 và con số Reintegro là 9.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Cũng không có người chơi nào trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario.

 • 03/05/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ năm ngày 03 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 4 – 19 – 31 – 35 – 38 – 48, con số Complementario là 41 và con số Reintegro là 1.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Cũng không có người chơi nào trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario.

 • 05/05/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ bảy ngày 05 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 6 – 11 – 27 – 37 – 38 – 45, con số Complementario là 2 và con số Reintegro là 9.

Theo kết quả, đã có 1 người chơi may mắn trúng giải độc đắc khi trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số và mang về giải thưởng trị giá hơn 1,4 triệu Euro (hơn 38 tỷ VNĐ) mỗi giải. Ngoài ra, còn có 1 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 169.000 Euro.

 • 07/05/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ hai ngày 07 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 2 – 20 – 22 – 29 – 30 – 42, con số Complementario là 45 và con số Reintegro là 5.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Cũng không có người chơi nào trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario.

 • 09/05/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ tư ngày 09 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 3 – 6 – 21 – 22 – 24 – 48, con số Complementario là 17 và con số Reintegro là 4.

Theo kết quả, đã không có người chơi may mắn trúng giải độc đắc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số trong phiên quay số lần này. Tuy nhiên, có 5 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 29.000 Euro.

 • 11/05/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ sáu ngày 11 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 1 – 19 – 25 – 29 – 33 – 36, con số Complementario là 40 và con số Reintegro là 8.

Theo kết quả, đã không có người chơi may mắn trúng giải độc đắc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số trong phiên quay số lần này. Tuy nhiên, có 2 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 79.000 Euro.

 • 14/05/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ hai ngày 14 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 9 – 10 – 13 – 17 – 37 – 47, con số Complementario là 21 và con số Reintegro là 5.

Theo kết quả, đã không có người chơi may mắn trúng giải độc đắc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số trong phiên quay số lần này. Tuy nhiên, có 2 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 82.000 Euro.

 • 16/05/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ tư ngày 16 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 5 – 13 – 31 – 38 – 45 – 48, con số Complementario là 44 và con số Reintegro là 9.

Theo kết quả, đã không có người chơi may mắn trúng giải độc đắc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số trong phiên quay số lần này. Tuy nhiên, có 5 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 187.000 Euro.

 • 18/05/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ sáu ngày 18 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 15 – 22 – 28 – 34 – 38 – 49, con số Complementario là 6 và con số Reintegro là 9.

Theo kết quả, đã không có người chơi may mắn trúng giải độc đắc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số trong phiên quay số lần này. Tuy nhiên, có 5 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 39.000 Euro.

 • 22/05/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ ba  ngày 22 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 8 – 16 – 22 – 30 – 31 – 36, con số Complementario là 45 và con số Reintegro là 1.

Theo kết quả, đã không có người chơi may mắn trúng giải độc đắc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số trong phiên quay số lần này. Tuy nhiên, có 5 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 41.000 Euro.

 • 24/05/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ năm  ngày 24 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 2 – 16 – 22 – 24 – 28 – 35, con số Complementario là 1 và con số Reintegro là 2.

Theo kết quả, đã không có người chơi may mắn trúng giải độc đắc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số trong phiên quay số lần này. Tuy nhiên, có 4  người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 33.000 Euro.

 • 26/05/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ bảy ngày 26 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 16 – 20 – 28 – 39 – 43 – 49, con số Complementario là 47 và con số Reintegro là 1.

Theo kết quả, đã không có người chơi may mắn trúng giải độc đắc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số trong phiên quay số lần này. Tuy nhiên, có 2 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 82.000 Euro.

 • 30/05/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ tư ngày 30 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 17 – 23 – 24 – 28 – 32 – 33, con số Complementario là 40 và con số Reintegro là 6.

Theo kết quả, đã không có người chơi may mắn trúng giải độc đắc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số trong phiên quay số lần này. Tuy nhiên, có 1 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 190.000 Euro.

 • 31/05/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ năm ngày 31 tháng 05 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 1 – 27 – 32 – 40 – 46 – 47, con số Complementario là 14 và con số Reintegro là 2.

Theo kết quả, đã không có người chơi may mắn trúng giải độc đắc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số trong phiên quay số lần này. Tuy nhiên, có 1 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 192.000 Euro.

Previous articleKết Quả Xổ Số SATURDAY LOTTO Tháng 05/2018
Next articleKết Quả Xổ Số EURO JACKPOT Tháng 05/2018