Kết Quả Xổ Số Bonoloto Tháng 04/2018

 • 02/04/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ hai ngày 02 tháng 04 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 1 – 8 – 25 – 28 – 31 – 33, con số Complementario là 7 và con số Reintegro là 7.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 2 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 72 .000 Euro (hơn 1,9 tỷ VNĐ) mỗi giải.

 • 04/04/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ tư ngày 04 tháng 04 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 3 – 4 – 6 – 22 – 29 – 35, con số Complementario là 41 và con số Reintegro là 1.

Theo kết quả, đã có 2 người chơi may mắn trúng giải độc đắc khi trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số và mang về giải thưởng trị giá hơn 595.000 Euro (hơn 15 tỷ VNĐ) mỗi giải. Ngoài ra, còn có 1 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 181.000 Euro.

 • 06/04/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ sáu ngày 06 tháng 04 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 1 – 2 – 7 – 14 – 28 – 36, con số Complementario là 27 và con số Reintegro là 3.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 4 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 38.000 Euro (hơn 1 tỷ VNĐ) mỗi giải.

 • 09/04/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ hai ngày 09 tháng 04 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 2 – 21 – 22 – 29 – 40 – 44, con số Complementario là 15 và con số Reintegro là 0.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 4 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 48.000 Euro (hơn 1,2 tỷ VNĐ) mỗi giải.

 • 11/04/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ tư ngày 11 tháng 04 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 1 – 13 – 14 – 37 – 39 – 40, con số Complementario là 11 và con số Reintegro là 0.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 1 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 175.000 Euro (hơn 4,7 tỷ VNĐ) mỗi giải.

 • 14/04/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ bảy ngày 14 tháng 04 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 11 – 24 – 28 – 31 – 32 – 44, con số Complementario là 36 và con số Reintegro là 7.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 1 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 152.000 Euro (hơn 4,1 tỷ VNĐ) mỗi giải.

 • 17/04/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ ba ngày 17 tháng 04 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 4 – 5 – 26 – 28 – 31 – 44, con số Complementario là 35 và con số Reintegro là 4.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 1 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 198.000 Euro (hơn 5,3 tỷ VNĐ).

 • 19/04/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ năm ngày 19 tháng 04 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 3 – 5 – 6 – 11 – 35 – 42, con số Complementario là 32 và con số Reintegro là 7.

Theo kết quả, đã có 1 người chơi may mắn trúng giải độc đắc khi trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số và mang về giải thưởng trị giá hơn 244.000 Euro (hơn 6,6 tỷ VNĐ) mỗi giải. Ngoài ra, còn có 1 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 130.000 Euro.

 • 23/04/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ tư ngày 25 tháng 04 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 3 – 6 – 7 – 10 – 24 – 47, con số Complementario là 31 và con số Reintegro là 2.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 2 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 84.000 Euro mỗi giải.

 • 25/04/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ hai ngày 23 tháng 04 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 4 – 11 – 20 – 24 – 37 – 38, con số Complementario là 5 và con số Reintegro là 5.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 4 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 41.000 Euro mỗi giải.

 • 27/04/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ sáu ngày 27 tháng 04 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 4 – 25 – 29 – 30 – 36 – 42, con số Complementario là 11 và con số Reintegro là 5.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 4 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 51.000 Euro mỗi giải.

 • 30/04/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ hai ngày 30 tháng 04 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 5 – 10 – 12 – 17 – 25 – 33, con số Complementario là 7 và con số Reintegro là 6.

Theo kết quả, đã có 1 người chơi may mắn trúng giải độc đắc khi trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số và mang về giải thưởng trị giá hơn 2,9 triệu Euro (hơn 79 tỷ VNĐ) mỗi giải. Ngoài ra, còn có 5 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 39.000 Euro.

Previous articleKết Quả Xổ Số SATURDAY LOTTO Tháng 04/2018
Next articleKết Quả Xổ Số EURO JACKPOT Tháng 04/2018