Kết Quả Xổ Số Bonoloto Tháng 03/2018

 • 01/03/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ năm ngày 01 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 19 – 33 – 35 – 36 – 38 – 39, con số Complementario là 11 và con số Reintegro là 1.

Theo kết quả, đã không có ai may mắn trúng giải độc đắc khi không có chiếc vé nào trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Cũng không có chiếc vé nào trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario để mang về giải nhì.

 • 03/03/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ bảy ngày 03 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 1 – 5 – 6 – 16 – 24 – 29, con số Complementario là 34 và con số Reintegro là 2.

Theo kết quả, đã có 1 người chơi may mắn trúng giải độc đắc, khi trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số với giá trị giải độc đắc là 1,9 triệu EURO (hơn 50 tỷ VNĐ). Ngoài ra, có 9 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 166.000 Euro mỗi giải.

 • 06/03/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ ba ngày 06 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 11 – 23 – 25 – 32 – 46 – 49, con số Complementario là 30 và con số Reintegro là 1.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 1 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 146.000 Euro (hơn 3,9 tỷ VNĐ) mỗi giải.

 • 08/03/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ năm ngày 08 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 6 – 16 – 23 – 29 – 46 – 47, con số Complementario là 10 và con số Reintegro là 7.

Theo kết quả, đã không có ai may mắn trúng giải độc đắc khi không có chiếc vé nào trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Cũng không có chiếc vé nào trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario để mang về giải nhì.

 • 10/03/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ bảy ngày 10 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 10 – 14 – 26 – 43 – 46 – 48, con số Complementario là 29 và con số Reintegro là 3.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 1 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 147.000 Euro (hơn 3,9 tỷ VNĐ) mỗi giải.

 • 13/03/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ ba ngày 13 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 27 – 31 – 33 – 37 – 44 – 46, con số Complementario là 6 và con số Reintegro là 0.

Theo kết quả, đã không có ai may mắn trúng giải độc đắc khi không có chiếc vé nào trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Cũng không có chiếc vé nào trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario để mang về giải nhì.

 • 15/03/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ năm ngày 15 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 6 – 9 – 16 – 19 – 37 – 39, con số Complementario là 49 và con số Reintegro là 6.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 4 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 39.000 Euro (hơn 1 tỷ VNĐ) mỗi giải.

 • 17/03/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ bảy ngày 17 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 4 – 9 – 23 – 31 – 37 – 45, con số Complementario là 30 và con số Reintegro là 8.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 1 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 163.000 Euro (hơn 4,3 tỷ VNĐ).

 • 19/03/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ hai ngày 19 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 4 – 7 – 20 – 24 – 26 – 45, con số Complementario là 46 và con số Reintegro là 2.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 1 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 168.000 Euro (hơn 4,3 tỷ VNĐ).

 • 21/03/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ tư ngày 21 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 4 – 6 – 23 – 33 – 40 – 41, con số Complementario là 14 và con số Reintegro là 1.

Theo kết quả, đã có 1 người chơi may mắn trúng giải độc đắc khi trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số và mang về giải thưởng trị giá hơn 305.000 Euro (hơn 8,1 tỷ VNĐ). Ngoài ra, còn có 1 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 162.000 Euro (hơn 4,3 tỷ VNĐ).

 • 23/03/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ sáu ngày 23 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 8 – 19 – 24 – 26 – 33 – 37, con số Complementario là 25 và con số Reintegro là 7.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 1 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 155.000 Euro (hơn 4,1 tỷ VNĐ).

 • 26/03/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ hai ngày 26 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 1 – 13  – 20 – 26 – 41 – 48, con số Complementario là 19 và con số Reintegro là 4.

Theo kết quả, đã có 1 người chơi may mắn trúng giải độc đắc khi trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số và mang về giải thưởng trị giá hơn 906.000 Euro (hơn 24 tỷ VNĐ). Ngoài ra, còn có 1 người chơi may mắn trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 88.000 Euro.

 • 31/03/2018

Kết quả xổ số Bonoloto được diễn ra vào Thứ bảy ngày 31 tháng 03 năm 2018 với các con số trúng thưởng là 15 – 22 – 28 – 29 – 40 – 48, con số Complementario là 2 và con số Reintegro là 5.

Theo kết quả, đã không có người chơi nào may mắn trúng giải độc khi không có ai trúng tất cả 6 con số chính trong phiên quay số. Tuy nhiên, đã có 2 người chơi may mắn nhất trúng 5 con số chính và 1 con số Complementario và mang về giải thưởng trị giá hơn 70.000 Euro (hơn 1,8 tỷ VNĐ).

Previous articleKết Quả Xổ Số SATURDAY LOTTO Tháng 03/2018
Next articleKết Quả Xổ Số Tây Ban Nha El Gordo Tháng 03/2018